Růžička Zdeněk

Zdeněk Růžička (*1943) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a Imperial College v Londýně. V Entomologickém ústavu AV ČR se zabývá ekologií entomofágních druhů hmyzu.

Počet článků: 2

Varovné stopy larev dravého hmyzu

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 337, 1998/6
Rozptylový feromon, který odrazuje samice hmyzích predátorů od kladení vajíček do míst, kde se již vyskytují jejich larvy, byl zjištěn celkem...
 

Jak zlatoočky poznají, kam neklást vajíčka?

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 677, 1994/12
Feromony, které často zásadním způsobem ovlivňují chování nižších i vyšších živočichů, se u hmyzu začaly intenzivně studovat až po izolaci...