Aktuální číslo:

2023/2

Téma měsíce:

Propojený svět

Biologická olympiáda

Smysluplná investice
14. 1. 2010
 |  Vesmír 89, 59, 2010/1
komerční prezentace

Genetika a evoluce, rozmnožování organismů, smrt jako součást života, člověk a ostatní organismy, parazitismus, mutualismus, mnohobuněčnost… namátkou jen některá z témat, jimiž se zabývají řešitelé Biologické olympiády (BiO). Předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie vstoupila v tomto školním roce do 44. ročníku svého konání. Jde o systematickou kontinuálně probíhající mimoškolní činnost, která je určena žákům základních a studentům středních škol. Svým zaměřením vychází z obsahu příslušných vzdělávacích oborů v rámcových vzdělávacích programech. V oblasti péče o talenty s celostátním dosahem a s mezinárodní návazností dnes zaujímá nezastupitelné místo.

Jako soutěž typu A ji každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Od ledna loňského roku je v gesci České zemědělské univerzity v Praze, kam nově přesídlil také sekretariát soutěže. Odborným garantem a řídícím orgánem je Ústřední komise Biologické olympiády. K dispozici má vysoce kvalifikované týmy odborníků – autory úloh, lektory, konzultanty a organizační pracovníky.

BiO je organizovaná ve čtyřech kategoriích, probíhá ve čtyřech stupních soutěžních kol a na celém našem území má jednotný charakter. Soutěžícím jsou předkládány k řešení teoretické a praktické úlohy na dané téma. Vyvrcholením soutěže je ústřední kolo. Letos se uskuteční ve dnech 3.–7. května 2010 v Březnici, ve spolupráci s VOŠ a SOŠ Březnice.

Soutěžní ročník pravidelně završuje Letní odborné soustředění BiO. Dvoutýdenní akce táborového typu se koná v době letních prázdnin, již tradičně ve středisku v Běstvině v CHKO Železné hory.

Každoročně v červenci probíhá Mezinárodní biologická olympiáda (MBO), k jejíž tradici se Česká republika, jako jedna ze zakládajících zemí, hrdě hlásí. V roce 1990 se v O lomouci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého uskutečnil 1. ročník této prestižní soutěže. V témže roce bylo, jako sekretariát soutěže, zřízeno Koordinační centrum MBO, se sídlem v Praze (od dubna 2009 při Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze). V současné době je do M BO zapojeno bezmála 60 zemí z celého světa a její 21. ročník připravuje Korea ve městě Changwon, ve dnech 11.– 18. července 2010. Výběr reprezentačního týmu je potvrzován v průběhu Přípravného výběrového soustředění před MBO. Konkurenceschopnost a připravenost českých reprezentantů má velmi dobrou úroveň, což v mezinárodním srovnání opakovaně potvrzují svými výsledky.

Během svého vývoje prošla BiO řadou reforem, aby se stala moderní progresivní soutěží. Skutečnost, že se řadí k osvědčeným modelům komplexní soustavné péče o talentovanou mládež, vyplývá jak ze statistických šetření a mezinárodních srovnání, tak z dlouhodobých sledování úspěšnosti řešitelů v jejich dalším studiu i v praxi, kdy se uplatňují v různých oblastech vědy, ve školství a zdravotnictví, aktivně se podílejí na ochraně přírody, na řízení společnosti či se prosazují v zahraničí. Nemalý podíl na tomto úspěchu má, spolu s partnery BiO, také řada doplňkových akcí. Semináře lektorů a pedagogů, modelová soutěžní kola, přípravná soustředění aj. vedou k naplňování všech cílů soutěže a značně přispívají ke zkvalitňování přípravy soutěžících.

Helena Božková, BiO

www.biologickaolympiada.cz

www.ibo-info.org

Publikace Biologická olympiáda vydaná v roce 2006 k 40. výročí založení soutěže obsahuje kromě základních informací také kapitoly z historie, výsledkové listiny, vzpomínky bývalých účastníků a organizátorů, bohatou fotodokumentaci a příklady soutěžních úkolů.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie

Doporučujeme

S rozumem v koncích?

S rozumem v koncích?

Přemysl Mácha, Michal Pavlásek  |  6. 2. 2023
Podle amerického sociobiologa Edwarda O. Wilsona „skutečný problém lidstva tkví v tom, že máme paleolitické emoce, středověké instituce a božské...
Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Petr Pyšek, Jan Pergl  |  6. 2. 2023
Kolonialismus je nejčastěji spojován s dobýváním nových území, drancováním přírodních zdrojů či zavlékáním nemocí. Patří k němu ale také masové...
Rébusy z pravěku

Rébusy z pravěku uzamčeno

Martin Oliva  |  6. 2. 2023
Byl čtvrtek 16. července 1987, když se pod radlicí těžkého buldozeru v čerstvé ornici objevil shluk kostí. Stalo se na místě, které je jen několik...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné