mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Štorchová Helena

RNDr. Helena Štorchová, CSc., (*1956) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., se věnuje molekulární biologii rostlin, zejména otázkám spjatým s kvetením a genetickým určením pohlaví rostlin.

Počet článků: 5

Plevel proti hladuuzamčeno

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 231, 2018/4
Už od pradávna lidé přemýšleli, proč některé rostliny kvetou brzy na jaře a jiné v létě. Jak poznají, kdy mají kvést? Studium této základní...
 

Ohnivá sněženka

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 158, 2010/3
Když se řekne Kalifornie, většina lidí si vybaví především Silicon Valley, pokročilé technologie a slavné univerzity. Kalifornie je však také zemí...
 

Tyčinky, pestíky a evoluce

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 50, 2010/1
Rozmnožování hraje klíčovou úlohu v životě každého druhu. Drtivá většina eukaryot se množí pohlavně. Nový jedinec se vyvíjí z jediné buňky...
 

Geny a moře

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 182, 2009/3
Kontroverzní badatel Firma Celera se netajila snahou přečíst lidský genom sama, bez spolupráce s univerzitami a vědeckými ústavy, které se projektu...
 

Hodnocení vědecké práce – jsou nutná jasná pravidla hry

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 501, 2008/8
Hodnotit badatele a jejich výstupy je nutné a naše společnost má v tomto směru velké rezervy. Souhlasím s názory V. Žárského (Vesmír 86, 749,...