doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc.

Doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc., (*1949) vystudoval UJEP v Brně. V astronomickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Ondřejově se zabývá fyzikou Slunce, zejména slunečními erupcemi, jejich numerickým modelováním i obecnou plazmovou astrofyzikou. Přednáší na MFF UK Praha. Vede české centrum ALMA projektu. Angažoval se též v řízení vědy (v letech 1996–2004 byl zástupcem ředitele Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., a v letech 2002–2008 byl členem Akademické rady AV ČR). Časopisecky publikuje poezii.

Počet článků: 3

Energetické kaskády v rekonexi magnetického poleuzamčeno

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 558, 2013/10
Za mnoha explozivními jevy, které s pomocí našich přístrojů často pozorujeme jako náhlá vzplanutí záření, stojí uvolnění energie nahromaděné v...
 

ALMA, nová éra ve výzkumu Vesmíru

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 276, 2013/5
Jak vznikla ALMA Od roku 1995 hledali američtí, evropští a asijští astronomové v chilské poušti Atacama nejvhodnější místo pro pole radioteleskopů...
 

ESO – ALMA centrum v Ondřejově

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 30, 2010/1
Projekt ALMA V chilských Andách, v poušti na náhorní plošině Chajnantor, která se rozprostírá v nadmořské výšce nad 5000 m, se buduje nejvýkonnější...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné