Vesmír: 2006/9

datum vydání: 14. 9. 2006

Úvodník

Prager Urquell

Před osmdesáti lety – 6. října 1926 – se ve Veleslavínově ulici č. 4 v pracovně Viléma Mathesia, profesora jazyka a anglické literatury na Karlově...

Eseje

Neonormalizace

Slovo norma znamená v latině průřez či průměr, původně ve zcela doslovném smyslu. Pokud se někdejší výraz „normalizace“ chápal jako nastolení vlády...

Nad knihou

Pohaslá sláva savců

Každý čtenář i s minimálním zájmem o savce, jejich historii či paleontologii obecně, který narazí na knihu Oldřicha Fejfara a Pavla Majora Zaniklá...

„Darwinizmus je mrtev“ – a co dál?

Téměř přesně před sto jedním rokem, v červnu 1905, psal filozofující zoolog, jednatřicetiletý soukromý docent české Karlo-Ferdinandovy univerzity v...

Tři ukázky z překladu Rádlových Dějin

Paracelsův odchod ze scény (díl 1., kap. 2, s. 93–95) Snadno se řekne, že lékař musí vyléčit všechny nemoci, hůř se ale drží na uzdě posměch...

Diskuse

Rozdíly mezi mužem a ženou

Když anglický vědec Francis Crick (s M. H. F. Wilkinsem a J. O. Watsonem) získal r. 1962 Nobelovu cenu za rozluštění kódu DNA, řekl: Vaše radosti,...

Architektura

Wannieck Gallery, Brno

Jedním z průvodních jevů nastupujícího informačního věku je hledání nového využití pro doslouživší industriální objekty. Jeden z nejlepších...

Dopisy čtenářů

Jak bohemisté škodí českému jazyku

1) Je-li jazykový úzus nějakého lidského společenství geograficky, sociálně případně generačně heterogenní, pak z něj sebelepší strukturální...

Mezi svobodou a odpovědností vědce

„Příliš nebezpečná věc“, která si „o zneužití přímo koledovala“, byl a je oheň. Od vypálení Káhirské knihovny, přes obvyklou kratochvíli...

Vědci, technici a učitelé – jen z tradice žít nelze

[…] Kritici tohoto tradičního vzdělávacího modelu mu vytýkají řadu negativ. Především jde o náročné studium, které je provázeno odchodem řady...

Máme správné priority výzkumu a vývoje a programy k podpoře budoucích energetických technologií?

Pod tímto názvem vyšla 30. června 2006 zpráva OECD z diskuse o udržitelném rozvoji konané 14.–15. června v Paříži. Diskuse u kulatého stolu se...

Neobvyklá dědičnost u myší

Mějme gen Kit, který kóduje stejnojmenný protein; nefunkční mutovanou verzi genu označme kit. Myši s oběma funkčními alelami, tedy s genotypem...

Klon fretky v roce 10 po Dolly

Jak ten čas letí! Pátého července uplynulo deset let od narození ovce Dolly. Sama Dolly se výročí nedožila. Onemocněla těžkou plicní chorobou a...

O jazyce, jeho exaktním popisu

Veronika Maxová: Obor, ve kterém pracujete, změnil během let několikrát název – hovořilo se o něm jako o matematické lingvistice, aplikované...

INZERCE: Zalesňování Krušných hor

V Krušných horách vyvolalo lidské působení ekologickou katastrofu lesních ekosystémů. O tíživé situaci jsme hovořili s Ing. Stanislavem Eiglerem,...

Olovo

Povrch planety Země je kontaminován těžkými kovy, z valné části v důsledku lidské činnosti. Mezi nejnebezpečnější z nich patří olovo. Třebaže se...

Pivo všemi smysly

Senzorické vnímání Organoleptický charakter je lidský vjem vznikající v mozku na základě podnětů, které přicházejí z chuťových, čichových,...

Jak to chodí u hub

Spolu s vývojem biologických věd se měnil i pohled na vymezení biologického druhu (koncepce druhu), přičemž v praxi se nejčastěji zmiňují koncepce...

Chuť, smysl nejen hedonický

Potravu „ochutnávají“ chemické receptory v ústní dutině. Savci jsou vybaveni pěti typy receptorů specializovaných k vnímání pěti základních...

O polidštění rostlinných telomer

Jedno irské přísloví říká, že málokdy je konec jednoho horší než začátek druhého. Platí to zřejmě i pro začátky a konce lineárních chromozomů,...

Princip předběžné podezřívavosti

Stalo se již obehraným zvykem za vším hledat něčí prospěch a peníze. Princip předběžné podezřívavosti postihuje průmyslové a obchodní společnosti...

Krajina z druhé ruky

Hornictví a ekologie: protimluv, nebo integrace? Povrchová těžba hnědého uhlí je spojena se zásahy do životního prostředí. Společnost Severočeské...

Hirschův index a česká věda

1) Hirschův index 2) je ze všech indexů hodnotících vědeckou aktivitu nejmladší. Ač zrozen v Kalifornii pro hodnocení fyziků, začíná se používat po...

Aktuality

Asijský gepard na hranici vymření

Ochrana šelem ve volné přírodě patří k náročným úkolům, mimo jiné je třeba jim zajistit dostatečnou potravní základnu. Není divu, že v oblastech...

Matematika a spirální tvar hlemýždě

Anatomové dali jedné části ucha název hlemýžď (cochlea) pro podobu této části vnitřního ucha se spirálovitou ulitou hlemýždě. V hlemýždi se zvukové...

Sklo z oxidu uhličitého

Oxid uhličitý (CO2) je znám ve formě plynu i pevné látky – „suchého ledu“. Nedávno se však italským vědcům podařilo vyrobit jeho další modifikaci,...

Auta s pohonem všech kol a chování řidičů

Neveselý byl výsledek průzkumu zaměřeného na psychologii řidičů. Na třech místech vnitřního Londýna bylo sledováno chování celkem 41 026 řidičů...

Káva chrání před účinkem alkoholu

Kávu pijí miliony lidí po celém světě, a i když káva obsahuje návykovou látku kofein, není považována za drogu v pravém slova smyslu. Přesto se...

Výhody a nástrahy kvalitní stravy

Není sporu o tom, že mezi vnitrodruhovou konkurencí, potravním chováním a rizikem predace musí existovat úzká kauzální souvislost. Lze si celkem...

Extrémne boje medzi samcami pavúkov: záleží, či je čo stratiť

Boj o samicu nie je nič nové, všimol si to už aj Ch. Darwin a označil ho za formu intrasexuálnej selekcie. Boje sa môžu vyostriť najmä pri druhoch...

Příbuznost koně s netopýrem

I když příbuznost koně s netopýrem není na prvý pohled zjevná, oba živočichové patří do stejného nadřádu savců Pegasoferae, spolu s kočkami, psy,...

Prozac zachraňuje životy

V poslední době média ráda nasazují psí hlavu farmaceutickému průmyslu, že v honbě za ziskem vnucuje své výrobky lidem, podobně jako jsou jim...

Od fosilního nálezu po kresbu zvířete

V tomto čísle Vesmíru si můžete přečíst recenzi na knihu Oldřicha Fejfara a Pavla Majora Zaniklá sláva savců. Požádali jsme prof. Fejfara, autora...