Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vrba Tomáš

Mgr. TOMÁŠ VRBA (*1970) vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je jednatelem firmy Info-Princip, s.r.o., která se zabývá poradenstvím a službami public relation.

Počet článků: 1

Krajina z druhé ruky

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 551, 2006/9
Hornictví a ekologie: protimluv, nebo integrace? Povrchová těžba hnědého uhlí je spojena se zásahy do životního prostředí. Společnost Severočeské...