JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Hermann Tomáš

Tomáš Hermann, Ph.D., (*1974) vystudoval filosofii a historii na FF UK a postgraduálně filosofii a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se dějinami vědy a intelektuálními dějinami. Působí na Přírodovědecké fakultě UK a v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Počet článků: 6

Časy Vesmíru

31. 5. 2021  |  Vesmír 100, 398, 2021/6
Prožili jsme a prožíváme v posledních letech veliké převraty politické a sociální a je přirozeno, že mysl čtoucího obecenstva byla odváděna od...
 

Časy Vesmíru

3. 5. 2021  |  Vesmír 100, 292, 2021/5
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...
 

Kronikářství neznalost neomlouvá

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 300, 2014/5
Nejsme spoluautory recenze, jejím jediným autorem je Marco Stella. O upřímnosti snah Zbyňka Ročka recenzent nepochyboval a předmětem jeho kritiky...
 

Německá univerzita v Praze a přírodní vědy, 1882–1939

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 561, 2010/9
Vzpomínáme-li letos 90. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty UK v Praze, stojí za připomenutí začátek vládního nařízení (č. 392/1920 sb. z 24....
 

„Darwinizmus je mrtev“ – a co dál?

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 560, 2006/9
Téměř přesně před sto jedním rokem, v červnu 1905, psal filozofující zoolog, jednatřicetiletý soukromý docent české Karlo-Ferdinandovy univerzity v...
 

Dějiny vědy jako disciplína

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 688, 2002/12
T. S. Kuhn (1923-1996) pojal vědecké poznání jako dějinný fenomén, jenž se podobá vývoji jiných kulturních projevů, jakými jsou třeba architektura,...