Matfyz_pivo

Prof. PhDr. Eva Hajičová

Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., je profesorkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vystudovala angličtinu, češtinu a obecnou lingvistiku na FF UK a tam také pracovala jako asistentka do r. 1972, kdy skupina algebraických lingvistů přešla na MFF UK. Docentkou, a pak profesorkou se mohla stát až po r. 1989. Řadu let vedla oddělení matematické lingvistiky. Ve své práci se soustředí především na teorii větné stavby a aktuálního členění věty i na soustavné ověřování teoretického popisu při rozboru vět z velkého Českého národního korpusu. Je předsedkyní Pražského lingvistického kroužku.

Počet článků: 1

O jazyce, jeho exaktním popisu

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 512, 2006/9
Veronika Maxová: Obor, ve kterém pracujete, změnil během let několikrát název – hovořilo se o něm jako o matematické lingvistice, aplikované...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné