Fajkus Jiří

Prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., (*1964) vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě MU (tehdy UJEP). Vede oddělení funkční genomiky a proteomiky v Ústavu experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě MU a Laboratoř molekulárních komplexů DNA v Biofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. Zabývá se biologií telomer a strukturou chromatinu.

Počet článků: 2

Nejvyšší ocenění koncům chromozomů

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 357, 2010/6
Ačkoli v některých oborech vyvolalo zveřejnění letošních laureátů Nobelových cen živé diskuse o objektivitě Nobelova výboru, netýkalo se to...
 

O polidštění rostlinných telomer

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 542, 2006/9
Jedno irské přísloví říká, že málokdy je konec jednoho horší než začátek druhého. Platí to zřejmě i pro začátky a konce lineárních chromozomů,...