Vesmír: 2005/10

datum vydání: 13. 10. 2005

Úvodník

Unde malum?

V dnešním světě je moc zla a jeho moc je velká. Na tom se shodneme asi všichni, méně už na tom, odkud toto zlo pochází: unde malum? Zlo bývalo...

Nad knihou

Jedinečná Etologie

Předtím, než Etologie Zdeňka Veselovského vyšla, ba ještě předtím, než jsem dostal rukopis k recenzi (tedy již před pár lety, když mi autor...

Od šimpanze k člověku a zpět

Koncem loňského roku se na našem knižním trhu objevila další kniha z klávesnice Jareda Diamonda. Autor není neznámý ani českým čtenářům, kteří si...

Dějiny Židů na Slovensku

Kdyby práce Jána Mlynárika „Dějiny Židů na Slovensku“ vyšla – s některými jen poněkud pozměněnými údaji – kdykoli po roce 1945, byla by neméně...

Jazykový koutek

Plynové světlo

Do lamp v naší ulici plynul plyn léta. Za soumraku přicházela lampářka, přízračná postava v kabátě s kapucí, provázená černým psem. Dlouhou tyč...

Vertikála

VESMÍR. O čem psal před lety

Dýchání na vysokých horách. Obtíže při dýchání na vysokých horách připsány byly doposud všeobecně nedostatku kyslíku ve vzduchu výšin horských....

Architektura

Architekt Vít Lukas

Dosud jsem v našem seriálu věnovaném soudobým architektonickým ateliérům představoval poměrně velká studia. Mezi úspěšné projektanty patří však...

Dopisy čtenářů

Příběh Arnošta Kolmana

Shodou okolností jsem při pročítání Vesmírů narazil na glosu Fyzika a Arnošt Kolman (Vesmír 73, 351, 1994/6) několik týdnů poté, co vyšly česky...

Mapování lesů a lesnická typologie

Otevřela jem červencové číslo Vesmíru a ocitla jsem se v domově svého dětství, na rozlehlé půdě – vonící starými herbáři – s tisíci fotografií...

Ad Větrná energie s otazníky

Děkuji redakci Vesmíru za diskusi kolem problematiky povinného odkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Slovo dostali jak autoři, kteří vynucené...

Na paměť kmene Kaurna

Sochař John Dewey z Jižní Austrálie, který vytvořil mimo jiné fontánu na náměstí Královny Viktorie v Adelaide, je znám tím, že navštěvuje...

Býčí skála: prvé datování skalních maleb

Prehistorické skalní umění bylo objeveno v 19. století v jeskyni Altamira ve Španělsku, ale obecného uznání se dočkalo až počátkem 20. století ve...

Pivovar poloviční, ale pivo celé

Výroba piva je natolik složitá (Vesmír 82, 550, 2003/10), že jeden žasne, když pozvedá číši oblíbené značky pěnivého moku – a ten má stále stejnou...

Jak přimět molekuly, aby se rozpoznávaly

Ceny za nejlepší výzkumné práce českých studentů v lékařství, farmacii a chemii, které udělilo Francouzské velvyslanectví v České republice,...

Templetonova cena za sblížení vědy a náboženství

U nás patrně zcela neznámá Templetonova cena za „pokrok ve výzkumu a objevy týkající se duchovních skutečností“ patří mezi finančně...

Několik setkání s Philipem G. Zimbardem

Při příležitosti udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dne 5. října 2005 P. G. Zimbardovi rád uvádím několik zkušeností o setkání...

Chléb náš vezdejší

Chléb a pečivo patří v českých zemích k základním potravinám. Housky a rohlíky se pečou z čisté pšeničné mouky, do chleba se u nás k pšeničné mouce...

Biologie in silico

Tak jako se zoologové a botanici už po staletí zabývají vznikem, rozšířením, migracemi a vymíráním jednotlivých druhů rostlin a živočichů, mají...

Plyn je budoucností energetiky

Úsvit plynárenství Evropa objevila plynárenství v 17. století, ale šlo spíše o „omezený aplikovaný výzkum“ než o novou oblast energetického...

Srdce novorozenců a nedostatek kyslíku

Choroby srdce a cév jsou dnes, jak známo, v civilizovaných zemích příčinou více než 50 % všech úmrtí. Smutné prvenství přitom patří ischemické...

Mechový archiv

Proč sledujeme atmosférické spady pomocí živých organizmů Poválečná obnova průmyslu a hospodářská soutěž politicko-ekonomických bloků vedly k...

Život bez kyslíku

Většina teplokrevných živočichů – savců a ptáků – se bez molekulárního kyslíku neobejde. Mohou se nanejvýš přizpůsobit řidšímu vzduchu v značných...

Pavol Iványi a záhada Bechtěrevovy nemoci

Lidské leukocytární antigeny (HLA, human leukocyte antigen) jsou proteiny na povrchu mnoha různých buněk. 1) Tam si je „prohlížejí“ T-lymfocyty, a...

Gram algebry a John Maynard Smith

Jednou z nedořešených otázek darwinistického pojetí evoluce živého se na dlouho stal fenomén sociality a evoluce sociálního chování. Paradoxem...

Vajíčka z buněk kostní dřeně aneb Je matka vždy jistá?

Buňky kostní dřeně prokazují překvapivé „rekvalifikační“ schopnosti. Kromě krvetvorby a dalších úloh, jež mají v „popisu práce“, se mohou za...

Universitas Carolina

26. října 2005 proběhne volba rektora Univerzity Karlovy. Nominovaným kandidátům jsme položili následující otázky: 1) Které body z vašich tezí...

Aktuality

Mají vášniví sběratelé poškozený mozek?

Sbírání a shromažďování předmětů, které neposkytují bezprostřední užitek, patří k oblíbeným kratochvilným aktivitám. Většina lidí alespoň jednou v...

Vzestupy a pády živočišných populací

Populace všech organizmů v přírodě kolísají, někdy méně, někdy více. Kolísání ale nikdy není náhodné, to by i ty nejpočetnější druhy brzy vymřely....

Starý enzym a nové naděje

Kináza glykogensyntázy-3 (GSK-3) byla objevena před dvaceti lety jako enzym, který je schopný zbavit glykogensyntázu aktivity, a tak ovlivňovat...

Chuť umami aneb Kolik chutí máme?

Smysly jsou nástroje, kterými jsme informováni o okolním světě. Člověk se rodí s pěti smysly – zrakem, sluchem, čichem, chutí a hmatem. Smyslem,...

Sinicím v katakombách nesvědčí světlo nočních klubů

V známých několikapatrových římských katakombách sv. Callista, kde je mj. pohřbena sv. Cecilie, se zalíbilo sinicím. Vlhký vzduch, v němž četní...

Chrání pivo proti rakovině?

Zatímco nestřídmá konzumace piva bezesporu zdraví neprospívá, o možných kladných dopadech umírněné konzumace tohoto nápoje se již dlouhou dobu...

Vyhýbanie sa inbrídingu po kopulácii

Samice svrčkov Gryllus bimaculatus sú promiskuitné a pária sa prakticky so všetkými samcami v blízkosti vrátane geneticky príbuzných jedincov. Toto...

Fylogeneze virů na obzoru?

Donedávna jsme vnímali svět virů jako změť jejich jednotlivých typů, poněkud nadsazeně pojmenovaných jako čeledi, mezi nimž se nehledaly bližší...

Blízké vymření delfínovce čínského

Delfínovec čínský (Lipotes vexillifer) je úchvatný sladkovodní delfín z čínské řeky Jang-c’-ťiang, který se od padesátých let 20. století řadí k...