Vesmír: 2005/11

datum vydání: 10. 11. 2005

Úvodník

Nestvůra zemská

Marek Petrů z Olomouce je častým přispěvatelem Vesmíru 1) a jeho témata jsou mi blízká a styl výkladu vyhovuje mému vkusu. Letos mu vyšla kniha o...

Nad knihou

Agrese, násilí a psychologie moci

Agrese – pojem ne vždy shodně definovaný, brutalita, násilí, ovládání druhých… stále častěji skloňovaná témata. Je až hodno obdivu, kterak se Homo...

Vyrvat se z řádu věcí?

Neodarwinistický výklad světa je svůdný. Jeho obecná a zjednodušená podoba přitahuje ty, kdož mají rádi zcela a definitivně jasno, a ty, kterým se...

Zkratka napříč časem

Kvantové počítání je fascinující téma. Možná je to jen sen, slepá ulička. Možná je to jen teorie a ukáže se, že problémy s konstrukcí funkčního...

Jazykový koutek

Zvířecí počty podle pravopisu

Naše vzdělání započalo tím, že jsme se v jedné hodině učili psát slůvka a v druhé sčítat mrkve. Až mnohem později se ukázalo, že se jedno neobejde...

Vertikála

VESMÍR. O čem psal před lety

Stoletá památka úmrtí vynálezce svítiplynu. Četné společnosti pro výrobu svítiplynu v celé Francii hodlají okázalým způsobem oslaviti stoletou...

Diskuse

„Funkční kosmologie“ pro 21. století

Nechápu, co se to na druhé straně Atlantiku děje. Vypadá to, že právě probíhá nové kolo jakési války mezi solidní přírodní vědou a kreacionistickým...

Architektura

Kulisy pro jiná dobrodružství

Dvě nepřehlédnutelné veřejné investice, každá v jiné části Anglie, symbolizovaly s nástupem nového milénia převládající obecné přání, kudy bychom...

Dopisy čtenářů

Ještě k Větrné energii s otazníky

Povinnost implementace zákona na podporu obnovitelných energií má závazný právní rámec daný naším členstvím v EU. Je definována ve směrnici...

Ad Gen odpovědný za depresi vzdorující běžné léčbě

V srpnovém čísle na straně 437 Stanislav Mihulka v krátkém sdělení podává informaci o závěrech výzkumu Carona a spol. Nositelé mutace enzymu...

Dočká se pomocný receptor CD28 slávy?

K probuzení imunitní odpovědi obvykle T-lymfocytům nestačí jeden signál (rozeznání cizorodého antigenu pomocí specifických receptorů TCR), ale...

Věda a umění

Věda, která se současně nestuduje a neoslovuje mladé lidi a nestává se zdrojem pro další inspiraci a neprovokuje cesty nezatížené lpěním na...

Kolik je na světě zeber

Systematika koní (tj. koní, oslů, zeber) má pohnutou historii plnou vášnivých diskusí. Mnoho otázek přesto zůstává nevyjasněných a ke konečné...

Hromová hora Milešovka

Kuželovitý tvar hory s malou vrcholovou plochou a převýšením nad okolní krajinou o 300 až 400 m tvoří ideální podmínky pro meteorologickou...

Velké šelmy v České republice

Jen o něco lépe je v našem povědomí zapsán rys. Toho se většina lidí přímo nebojí, zato člověk-myslivec v něm vidí nenáviděného konkurenta. Nemůže...

Neutronové hvězdy v pozemské laboratoři

Na počátku vývoje vesmíru se jeho hmota vyskytovala ve velmi hustém a horkém stavu. Taková hmota v sou časné době vzniká při výbuchu supernovy a...

Sporivé gény a naši Rómovia

Do centra pozornosti lekárov a molekulárnych biológov sa dostávajú tzv. sporivé alebo šetriace gény a metabolický syndróm (syndróm X). Príčina je...

Tucet principů zelené chemie

1. Předcházet vzniku odpadů: Navrhovat chemické syntézy tak, aby nevznikaly žádné odpady, které by se musely zpracovávat nebo likvidovat. 2....

Nedostatek kyslíku v plicích

Plíce zajišťují transport kyslíku z atmosféry do krve a oxidu uhličitého opačným směrem. K tomu jsou obdivuhodně uzpůsobeny. Oběh krve plícemi je...

Tři vzpomínky

Kdo neznal Alenu Čechovou zblízka, většinou ani nevěděl, že je doktorkou práv. Doktorát složila na Právnické fakultě UK roku 1951, avšak vykonávat...

Mýty a skutečnosti o lese a lesnictví v České republice

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem každoročně zpracovává pro Ministerstvo zemědělství ČR „Zprávu o stavu lesa a lesního...

Aktuality

Nobelovy ceny 2005

Fyzika: Budiž světlo Polovinu Nobelovy ceny za fyziku 2005 získal 80letý profesor Harvardovy univerzity Roy J. Glauber za „přínos ke kvantové...

Nový včelí škůdce z jižní Afriky vyrazil do světa

Tím škůdcem je parazitický brouk s latinským názvem Aethina tumida, který byl donedávna znám jako nepříliš významný včelí parazit pouze ze...

Vymření veledaňků a mamutů v Evropě

Vymření velkých savců na konci pleistocénu stále přitahuje pozornost. Rozsáhlejší datování fosilních nálezů pomocí radioaktivního uhlíku dnes...

„The Humies“ podruhé

Druhý ročník soutěže „The Humies“ (Human competitive awards in genetic and evolutionary computation) se konal letos v červnu během Genetické a...

Alzheimerova demence – nemoc dvou proteinů?

Alzheimerovou demencí dnes trpí miliony nemocných na celém světě. Jde o neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje zhoršováním paměti,...

Co v zimě trápí evropské čápy

Když ornitologové neznají přesný důvod, proč se populace některého tažného ptáka mění, svádějí to většinou na události v jeho zimovišti – do Afriky...

Svadobný dar môže dostať aj ženích

Odovzdávanie „svadobného daru“ vo forme ulovenej koristi alebo telových sekrétov (napr. slín v prípade srpíc – Mecoptera) vlastného tela (sexuálny...

Co způsobí turbulence v nose a v oceánu

Není snadné představit si, jak se pohybuje vzduch v složitě tvarovaných nosních dutinách. Proto R. C. Schroter a D. Doorly z londýnské Imperial...

Oleuropein – hořký lék z oliv?

Oleuropein byl v roce 1960 izolován a charakterizován jako hořký princip z oliv, jeho struktura byla plně vyřešena o deset let později. Tento...