Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Zvířecí počty podle pravopisu

 |  10. 11. 2005
 |  Vesmír 84, 640, 2005/11

Naše vzdělání započalo tím, že jsme se v jedné hodině učili psát slůvka a v druhé sčítat mrkve. Až mnohem později se ukázalo, že se jedno neobejde bez druhého. Napišme si proto souvětí (původně zamotané) v úpravách různých redigujících a v každé verzi sečtěme zkonfiskovaná zvířata:

 • Základ budoucí chovné stanice tvořilo sedm samců a tři samice, kteří byli zkonfiskováni osobám, jež je držely v zajetí. (Zkonfiskováno bylo deset zvířat.)
 • Základ budoucí chovné stanice tvořilo sedm samců a tři samice, které byly zkonfiskovány osobám, jež je držely v zajetí. (Zkonfiskována byla tři zvířata.)
 • Základ budoucí chovné stanice tvořily tři samice a sedm samců, kteří byli zkonfiskováni osobám, jež je držely v zajetí. (Zkonfiskováno bylo sedm zvířat.)
 • Základ budoucí chovné stanice tvořili tři samice a sedm samců, kteří byli zkonfiskováni osobám, jež je držely v zajetí. (Zkonfiskováno bylo deset zvířat.)

Pravopisně bezchybné jsou všechny uvedené verze, pravdivé jsou však jen dvě (zkonfiskovaných bylo deset, jak jsme zjistili přímým dotazem). V prvním věcně správném souvětí se autorovi pořád nějak nezdálo „…a samice, kteří“, proto se nejprve pokusil dát přednost dámám. V druhém věcně správném souvětí zas prý nelahodilo oku „základ tvořili samice…“, estét si prostě nevybere. Ponechme ho proto jeho osudu a pusťme se do hry s jinou větou:

 • Přivedl tatínkovy koně. (Zvířata byla nejméně dvě.)
 • Přivedl tatínkovi koně. (Počet zvířat mohl být od jednoho výše.)
 • Tatínkovi koně byli přivedeni. (Zvířata byla opět nejméně dvě.)

„Moc jednoduché,“ říkáte, „to přece známe odmalička.“ Tak to zkusme trochu zamotat:

 • Obě veverky pronásledovali čtyři psi až na strom. (Dvě pronásledovaná zvířata.)
 • Obě veverky pronásledovaly čtyři psy až na strom. (Žádné pronásledované zvíře – copak psi lezou po stromech?)

Zkrátka s pouhými pravidly nevystačíme, ale přitom se bez nich neobejdeme. „Většinou píšeme bez chyb, až na ty čárky,“ říkáte mi. Nevím, proč vlastně omyl v psaní i/y považujeme za hrubku, kdežto omyl v psaní čárek za prkotinu, čárky nemají jen dekorativní funkci, jak ukazují následující příklady:

 • Sousedův pes, starý dvanáct let, nekouše. (Soused má jednoho psa.)
 • Sousedův pes starý dvanáct let nekouše. (Soused má nejméně dva psy, ten dvanáctiletý nekouše.)
 • Sousedův pes, (ten) starý, dvanáct let nekouše. Bez komentáře… zkusme jinou větu:
 • Mladý samec projevující známky lidské výchovy zlikvidoval sedm včelínů. (Známky lidské výchovy projevoval jen jeden samec.)
 • Mladý samec, projevující známky lidské výchovy, zlikvidoval sedm včelínů. (Známky lidské výchovy patří k projevům mladých samců.)

A nakonec – abychom nevynechali „pána tvorstva“:

 • Práce pana profesora, zabývající se kudlankou nábožnou, se dočkala zaslouženého uznání. (Pan profesor napsal jednu jedinou práci.)
 • Práce pana profesora zabývající se kudlankou nábožnou se dočkala zaslouženého uznání. (Pan profesor napsal více prací, ale uznání se dočkala jen ta jedna.)

„My pozor dáme a počítáme,“ slibují malé děti na scénách velkých divadel panu učiteli Bendovi už přes sto let. Text na rozdíl od hudby místy snad poněkud vyčpěl, ale uznejte sami, dát pozor a počítat vůbec nemusí být od věci.

Ke stažení

O autorovi

Pavla Loucká

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...