Gut Josef

 

Počet článků: 1

Ad Gen odpovědný za depresi vzdorující běžné léčbě

10. 11. 2005  |  Vesmír 84, 630, 2005/11
V srpnovém čísle na straně 437 Stanislav Mihulka v krátkém sdělení podává informaci o závěrech výzkumu Carona a spol. Nositelé mutace enzymu...