Librová Hana

Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., (*1943) vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UJEP (dnes MU) v Brně a absolvovala vědeckou přípravu v oboru sociologie na Filozofické fakultě J. A. Komenského v Bratislavě. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně založila obor humanitní environmentalistika. Zabývá se sociologickými aspekty ekologických problémů, zvláště ekologicky příznivými životními způsoby. Napsala knihy Sociální potřeba a hodnota krajiny (1987), Láska ke krajině? (1988), Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti (1994), Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu (2003).

Počet článků: 14

Environmentální žaluzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 238, 2014/4
Názor biologů V lednovém čísle Vesmíru z roku 2012 zarámoval Jan Robovský recenzi na knihu Jane Goodallové, známé ochránkyně šimpanzů, zjištěním:...
 

Habešský princ a naše mravy

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 608, 2012/10
Řídí-li se vydavatel zkušeností, že „prodává obálka“, může knize uškodit. Fotografie na obálce „Dobrých mravů“ chce naznačit, že je na trhu další...
 

Ad „Málo inteligentní resign“

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 253, 2011/5
Anton Markoš v článku „Málo inteligentní design“ přináší potřebný typologický pořádek do často mimochodných diskusí o evoluci. Ač by si to přál,...
 

Data z almar

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 335, 2010/5
Velká část současné sociologické produkce má esejistickou povahu, často je přitom postavena na takzvaném kvalitativním výzkumu. Tento způsob vědy...
 

Krajina jako petosféra

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 141, 2008/3
- Miloslav Lapka: Krajina jako petosféra – pokus o odpověď Haně Librové Článek výborně vystihuje jednu z dimenzí změn, ke kterým dochází v evropské...
 

Společenskovědní témata ve Vesmíru na příkladu diskuse kolem „zbytnělé podjatosti“

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 250, 2006/5
V přírodovědném časopise Vesmír vycházejí v posledních letech články, které se zabývají společenskovědními otázkami. Takové tematické rozšíření je...
 

Vyrvat se z řádu věcí?

10. 11. 2005  |  Vesmír 84, 687, 2005/11
Neodarwinistický výklad světa je svůdný. Jeho obecná a zjednodušená podoba přitahuje ty, kdož mají rádi zcela a definitivně jasno, a ty, kterým se...
 

Ad Utajené pohledy, Lasturnatky

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 499, 2005/9
Čtenáře aspoň trochu obeznámené s dílem Adolfa Portmanna mohla při pohledu na krásné snímky doprovázející texty Josefa Reischiga a Radky Symonové...
 

Proč chráníme přírodu?

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 171, 2005/3
Na konferenci „Dobrovolná ochrana přírody v České republice“, pořádané k 25. výročí založení Českého svazu ochránců přírody v prosinci loňského...
 

Proslovy ekonoma, který se nebojí moralizovat

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 55, 2004/1
Od února 1997 do ledna 2003 stál v čele Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy profesor Lubomír Mlčoch. Vykonával funkci, která je formálně...
 

Ad Poučení z krizového vývoje společenských věd

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 613, 2000/11
Je mi líto, že se pro nedostatek času nedostanu k obsáhlejší reakci. Jen krátce se chci vrátit ke zmínce, podle níž jsem v nějaké diskusi vyslovila...
 

Kruté mládě v nás

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 106, 1998/2
OTAKAR ŠTĚRBA: Máme rádi zvířata? PRODOS, Olomouc 1996. Ilustrace Zdenka Krejčová, 165 stran, náklad neuveden, neprodejná publikace Ve vlastní...
 

JOSEF ŠMAJS: Ohrožená kultura

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 343, 1996/6
Téměř všichni autoři hledající východisko z ekologické krize se zamýšlejí, ať už výslovně, nebo v rámci obecnějších úvah, nad jejími příčinami....
 

„Způsob života oddalující kalamitu“

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 670, 1995/12
V diskusích o globálních environmentálních problémech sotva může obstát naše snaha být přísnými vědci. Naléhavost a existenční rozměr ekologických...