Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2011/5

datum vydání: 5. 5. 2011

Úvodník

Dialog?

Komunikace s veřejností není módou několika posledních let. Stal se z toho malý průmysl, živí řadu agentur, má dokonce své profesory a odborné...

Hlavní články

Slepice

I malá změna dědičné informace může živočicha obrnit proti infekci. Někdy se o to postará příroda. Například mutace genu CCR51) má u člověka za...

Lucifensin, klíčová molekula larvální terapie

Larvální terapie je léčebná metoda založená na čištění a léčení infikovaných nehojících se ran (obr. 2) larvami mouchy bzučivky zelené Lucilia...

Sesuvy v mýtech a legendách

Souboj bohů, vzpoura proti nadpřirozeným silám, bezohledná honba za drahými kovy nebo mediální senzací. To vše může být součástí legend o vzniku...

Pohyblivé kameny v Údolí smrti

Znám údolí, které skrývá tajemství. Leží v Národním parku Death Valley v Kalifornii a je extrémně suché. Teploty někdy vyšplhají přes 50 °C, jindy...

Život v ledu

Málokdo si uvědomuje, jak fascinující období geologické historie naší planety prožíváme. Pravda, neprocházejí se mezi námi impozantní dinosauři a...

První genetická analýza trojhrobu z Dolních Věstonic

Výzkum archaické DNA dnes prožívá určitý boom. Stal se jedním ze stěžejních proudů komplexně pojaté paleoantropologie a podstatně rozšiřuje úhel...

Přírodní park Hřebeny

Poměrně bohatý soubor středočeských přírodních parků se výnosem Rady Středočeského kraje ze 14. září 2009 rozrostl o nové území této kategorie....

Supergrid elektrické dálnice pro evropskou energetiku 21. století

Elektroenergetika stojí před zásadní přeměnou. Nejde jen o změnu způsobu organizace dodávky elektřiny od výrobce ke spotřebiteli, kterou jsme v...

Attaboy

Na zemi nemají desítky milionů lidí přístup k pitné vodě a hladovějí. Hladem trpí jedna miliarda lidí. Podle FAO každou sedmou sekundu zemře jedno...

Doporučující systémy

Nepříliš dávno bylo při práci s informací hlavním problémem dostat se k tomu, co člověk chtěl. Dnes hlavní problém spočívá v tom, aby si ujasnil,...

Nejstarší český „povodňový“ tisk o dvou katastrofách v roce 1591

Neobvyklé a extrémní přírodní jevy vnímali lidé již odnepaměti s obavami. Povodně sužovaly obyvatele měst a vesnic u řek a potoků víceméně stále a...

Glosy

Jak priony zabíjejí?

Priony jsou bezesporu hitem posledních 30 let, jak o tom ostatně svědčí i četné příspěvky s touto tematikou přímo na stránkách Vesmíru. Možnost, že...

Panamská zlatá žába

V pralesích Střední Ameriky, zejména v Panamě, žije žába Atelopus zeteki, která je pro svou zářivě zlatožlutou barvu nazývána „panamská zlatá žába“...

Je kniha života napsána braillovým písmem?

Příběh první: Když 25. dubna roku 1953 vyšel v časopise Nature střízlivě formulovaný článek Jamese Watsona a Francise Cricka (v délce jedné...

Co byste napsal dnes, Jene E.?

„Kdežto universita roztříděna na své čtyry fakulty všeho obecnějšího významu se vzdala, pak slovo „akademia“ za novějších časů dobývá si u národů i...

Tradiční pouto mateřského hlasu

Počáteční výchova a zaopatřování novorozené bytosti se dodnes v mnoha aspektech podřizují relativně ustálenému intuitivnímu přirozenému řádu. Je...

Nepřesná paměť je výhodná

Dnes již klasický Antonioniho film Zvětšenina je výpovědí o tom, jak vnímáme realitu, či spíše jak si myslíme, že ji vnímáme. Hlavní hrdina...

Další písmeno epigenetického kódu

Genetická informace je kódována pořadím deoxyribonukleotidů v dvouřetězcových molekulách DNA. Jednotlivé deoxyribonukleotidy se liší nukleovou...

Genetické monopoly

Forensic Science Service (FSS) je státem vlastněný britský ústav se sídlem v Birminghamu, který poskytuje forenzní služby policejním orgánům a...

Eseje

Na koho naplivat

Dobré vychování velí chovat se ke všem lidem bez rozdílu zdvořile a neurážet je. To je jistě premisa chvályhodná a málokdo rozumný by s ní...

Nad knihou

Pozoruhodný atlas pro milovníky přírody

Autorský počin Jana Macka a jeho spolupracovníků (Jakub Straka, Petr Bogusch, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka, Pavel Tyrner) hledá nejen v českých,...

Jak léčili staří Egypťané

Nakladatelství Academia vydalo na sklonku loňského roku první z plánovaných tří svazků o staroegyptském lékařství Lékařství starých Egypťanů I....

Výtvarné umění

Vyšívaná teozofie a malovaná evoluce Hildy Pollak

Zdejší uměleckou avantgardu počátku 20. století nelze chápat jako ryze český příběh; její přitažlivost naopak spočívá v složitosti vlivů a kulturní...

Zaznamenali jsme

Lesnictví na rozcestí?

Veřejná beseda Lesnictví na rozcestí? – Střet ekonomiky a ekologie se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1) Vědí lesníci, co mají dělat?...

Dopisy čtenářů

Ad „Málo inteligentní resign“

Anton Markoš v článku „Málo inteligentní design“ přináší potřebný typologický pořádek do často mimochodných diskusí o evoluci. Ač by si to přál,...

Vladimír Kubovčík: Základy ekologie – pre koho, pre koho nie?

Recenzent s určitou hořkostí konstatuje, že nová učebnice ekologie (Townsend, Begon a Harper: Základy ekologie, UP Olomouc 2010) nesplňuje jeho...

Inteligentní plán

Článek profesora Jiřího Váchy mne velmi zaujal. Je nejen projevem autorovy odvahy hlásit se ke zdiskreditovanému kreacionismu, ale odráží i hluboký...

Morfologické projevy elektrického pole v porézních hladinových ledech

Nezaměnitelné „grafické“ projevy, které je obtížné interpretovat jinak, než jak je naznačeno v nadpisu článku, vídám při bruslení na přírodních...

Aktuality

Globální oteplování – na zdraví!

O neblahých dopadech globálního oteplování si už jistě udělal nějakou představu kdekdo z nás, ale že se kvůli němu mnozí možná ukýcháme k smrti?...

Němečtí dodavatelé elektřiny zdražují

Všichni němečtí dodavatelé elektřiny od Nového roku zvýšili ceny – v průměru o 7, ale někteří i o více než 14 %. Hlavním důvodem zdražování je...

Grécko je na kolenách nielen ekonomicky, ale aj zdravotne

Antické Grécko vytvorilo základy európskej civilizácie. Časy sa menia. Gréci už dlhšie, so schválením vlády, ktorá klamala Európsku Úniu, žili na...

Bratrství ve jménech

Bratřej, Bratrštán, Bratrovec, Bratroňky, Bratronice, Bratříkov, Bratřešín… Je s podivem, v kolika toponymech se vyskytuje bratr, ať už jako...

Pasivní kouření na druhou

Škodlivost vdechování cigaretového kouře v zakouřené místnosti je dobře a dlouho známa. Hovoří se o ní jako o pasivním nebo také sekundárním...

Netopýři mají nejen sonar, ale i kompas

Biologický výzkum posledních let prokázal, že netopýři, nejsou pro noční létání vybavení jen sonarem, ale také kompasem. Ten se řídí magnetickým...

Kartografické kuriozity na českých mapách

Čedičové skále u Kamenického Šenova lidé říkají výstižně „varhany“, oficiálně se ale jmenuje Panská skála. Na Hibschově geologické mapě (viz J....

Hybridní srdce

Před třemi léty jsem na doporučení přítele-kardiofyziologa ve svém článku (Vesmír 87, 368, 2008/6) ztlumil své nadšení z nové regenerační metody,...

Ochrana v kolektivu

Drobní planktonní bičíkovci rodu Alexandrium jsou pro mnohé organismy zdrojem potravy. Produkují ale toxin, jež sice není nebezpečný přímo pro...

Nové objevy v metaloproteomice rozšiřují spektrum biogenních prvků

V živých soustavách nacházíme biogenní elementy. Patří sem řada prvků periodické soustavy převážně s nízkou atomovou hmotností. Podle zastoupení a...

Historie invazí

Invazní mravenci Solenopsis invicta (viz rovněž Vesmír 84, 378, 2005/7) pocházejí z jižní Ameriky. Zhruba před 90 lety se začali šířit po jihu...

Nemocný parazit

Parazitičtí prvoci rodu Leishmania způsobují v tropech různě závažná onemocnění – od kožních lézí po orgánové nákazy. Zdá se však, že jejich...