mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Klimeš Jan

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., (*1975) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a doktorát získal na katedře fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy v Praze. V Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., se zabývá geomorfologií, a to hlavně mapováním a monitorováním sesuvů ve vybraných částech České republiky. V Peru se dnes věnuje především hodnocení nebezpečí sesuvů v pohořích Cordillera Blanca a Negra, včetně možných dopadů klimatických změn. Hledá nejvhodnější způsoby předávání vědeckých informací lidem ohroženým sesuvy jak v Peru, tak v České republice.

Počet článků: 11

Katastrofy podmíněné lidmi

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 736, 2020/12
„V poznání je síla,“ prohlásil Francis Bacon (jeho výrok míval Vesmír dlouhé roky na titulní straně), ale jak víme, posilování bolí. Podobně může...
 

Negativní dopady sesuvů

7. 10. 2019  |  Vesmír 98, 560, 2019/10
Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a...
 

Pozitivní aspekty sesuvů

7. 10. 2019
„Sesuvem půdy“ se mnohdy nesprávně označují různé typy svahových deformací. Vyvolávají vesměs negativní emoce, protože jsou zmiňovány téměř...
 

„Strašák“ proti dešti

1. 2. 2017  |  Vesmír 96, 66, 2017/2
Letošní peruánské období dešťů začalo netypicky – bez deště. Sucho a nelegální vypalování podrostu způsobily zejména v okolí Cajamarky obrovské...
 

Sesuvy – snadný výzkum, ale složitá ochrana?

1. 2. 2017  |  Vesmír 96, 94, 2017/2
Dostupnost družicových snímků umožňuje zmapovat „na dálku“ následky zemětřesení nebo sesuvů půdy takřka bezprostředně po jejich vzniku. Příklad...
 

Fakta a mýty o sesuvech na dálnici D8komerce

9. 1. 2017  |  Vesmír 96, 54, 2017/1
V současně době probíhá velice častá prezentace faktů o nebezpečí sesuvů na rozestavěné dálnici D8 u Prackovic nad Labem, popřípadě o nebezpečnosti...
 

Katastrofa jako impuls

6. 10. 2016  |  Vesmír 95, 546, 2016/10
V dnešní době naplněné zprávami o katastrofách a „koncích“ civilizací ukazuje článek o největší známé holocenní povodni, že katastrofy mohou pro...
 

O lidech a ledovcíchuzamčeno

6. 11. 2014  |  Vesmír 93, 626, 2014/11
Horské ledovce a jezera v peruánském pohoří Cordillera Blanca zkoumají desítky let nejen místní odborníci, ale i mnoho zahraničních vědců. Zajímá...
 

Peruánské proměny

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 702, 2012/12
Peru je země s velmi bohatou historií, která za posledních 50 let prožila období levicových vlád, Fujimoriho neoliberalismu a řádění teroristů...
 

Sesuvy v mýtech a legendách

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 268, 2011/5
Souboj bohů, vzpoura proti nadpřirozeným silám, bezohledná honba za drahými kovy nebo mediální senzací. To vše může být součástí legend o vzniku...
 

Dochází horským bohům trpělivost?

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 364, 2010/6
V roce 2000 jsme zahájili výzkumné práce na Machu Picchu (Vesmír 81, 215, 2002/4), abychom ověřili, do jaké míry památku ohrožují sesuvy přímo v...