Fulneček Jaroslav

Mgr. Jaroslav Fulneček, CSc., (*1972) vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Pracuje v Biofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., kde se věnuje studiu složení a funkce rostlinného genomu.

Počet článků: 1

Další písmeno epigenetického kódu

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 299, 2011/5
Genetická informace je kódována pořadím deoxyribonukleotidů v dvouřetězcových molekulách DNA. Jednotlivé deoxyribonukleotidy se liší nukleovou...