Čeřovský Václav

RNDr. Václav Čeřovský, CSc., (*1955) vystudoval biochemii na PřF UK v Praze. V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., se zabývá syntézou peptidů. Po absolvování několika pracovních pobytů v zahraničí vede v domovském ústavu od roku 2007 skupinu cíleného výzkumu „Antimikrobiální peptidy“.

Počet článků: 3

Antimikrobiální peptidyuzamčeno

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 500, 2016/9
Mezi největší problémy současné medicíny patří rezistence bakterií k běžně užívaným antibiotikům. Původně účinná antibiotika selhávají, a tím se...
 

Lucifensin, klíčová molekula larvální terapie

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 266, 2011/5
Larvální terapie je léčebná metoda založená na čištění a léčení infikovaných nehojících se ran (obr. 2) larvami mouchy bzučivky zelené Lucilia...
 

Antimikrobiální peptidy – terapeutika budoucnosti?

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 87, 2011/2
Při infekčních onemocněních jsme často spoléhali na antibiotika. Počáteční úspěchy při jejich aplikaci vzbudily klamný dojem, že lékaři mají...