Kletetschka Günther

Doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D., (*1964) vystudoval geofyziku na MFF UK a geologii a geofyziku na Univerzity of Minnesota. Třináct let působil v NASA. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, v Geologickém ústavu AV ČR a v Geofyzikálním ústavu na University of Alaska ve Fairbanks se zabývá magnetickými vlastnostmi impaktních kráterů, ledu a živých organismů. Dále se věnuje např. paleomagnetismu, vývoji Marsu či problematice využití uhlíkových nanotrubic.

Počet článků: 3

Co způsobilo poslední vzepětí doby ledové?uzamčeno

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 404, 2020/7
Úplný závěr posledního glaciálu je spojen s globálním klimatickým výkyvem zvaným mladší dryas. Toto zhruba 1200 roků dlouhé období dramatických...
 

Evropa se rozpadá

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 434, 2019/7
Povrch naší planety je v neustálém pohybu. Nemáme však na mysli rotaci Země ani slapové pohyby vyvolané přitažlivostí okolních nebeských těles,...
 

Pohyblivé kameny v Údolí smrti

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 272, 2011/5
Znám údolí, které skrývá tajemství. Leží v Národním parku Death Valley v Kalifornii a je extrémně suché. Teploty někdy vyšplhají přes 50 °C, jindy...