Štekl Josef

RNDr. Josef Štekl, CSc. (*1934), vystudoval meteorologii na Vojenské technické akademii v Brně, vědeckou hodnost získal na Přírodovědecké fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Pracuje jako vedoucí experimentální skupiny v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. V období 1990–1998 zastával funkci ředitele ústavu. Zabývá se větrnou energií a dynamickou klimatologií.

Počet článků: 3

Hromová hora Milešovka

10. 11. 2005  |  Vesmír 84, 648, 2005/11
Kuželovitý tvar hory s malou vrcholovou plochou a převýšením nad okolní krajinou o 300 až 400 m tvoří ideální podmínky pro meteorologickou...
 

Ad Otazníky kolem větrné energie

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 500, 2005/9
[…] Častým argumentem proti větrné energii, který bývá vyjadřován i představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu a k němuž se připojil R. Hladík,...
 

Vítr, obnovitelná energie

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 332, 2005/6
Zájem o využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie se zvýšil v sedmdesátých letech minulého století. V té době přibývaly poznatky...