RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.

Doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc., (*1963) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze a v současnosti je vedoucím skupiny Bioinformatiky v ÚOCHB AV ČR a ředitelem národní infrastruktury pro biologická data ELIXIR CZ. Jeho prvním bioinformatickým projektem bylo vytvoření databáze struktur proteázy HIV v rámci postdoktorandského pobytu v NIH a NIST. Jeho hlavním vědeckým zájmem je návrh nových proteinů, hledání funkčních a interakčních motivů v sekvencích DNA a proteinů a propojení velkých chemických databází s biologickými archivy. Aktivně se podílí na národní strategii správy vědeckých dat a ve spolupráci s evropskými partnery na zavedení datových standardů pro biologická data.

Počet článků: 2

Datová revoluce v biologiiuzamčeno

1. 11. 2021  |  Vesmír 100, 680, 2021/11
„Všechny modely jsou špatné (ale některé jsou užitečné),“ napsal statistik George Box v roce 1979. Narážel na fakt, že pouze modely, od...
 

Biologie in silico

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 582, 2005/10
Tak jako se zoologové a botanici už po staletí zabývají vznikem, rozšířením, migracemi a vymíráním jednotlivých druhů rostlin a živočichů, mají...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné