Pačes Jan

Mgr. Jan Pačes, Ph.D., (*1967) vystudoval PřF UK a v Ústavu molekulární genetiky AV ČR studuje strukturu genomů. Zaměřuje se zejména na lidské endogenní retrovirové elementy, jejichž dosud nejúplnější databázi sestavil. Přednáší ve studijním programu bioinformatiky a je koordinátorem velké vědecké infrastruktury ELIXIR.

Počet článků: 5

Minimální genomuzamčeno

4. 3. 2024  |  Vesmír 103, 154, 2024/3
Zkoumáme-li podstatu života, nutně se dostaneme k problému, kde leží hranice mezi živým a neživým. Jaká je nejjednodušší entita, o které můžeme...
 

Signál a šum v DNAuzamčeno

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 324, 2023/6
Genetická informace všech živých organismů, alespoň jak známe život tady a teď, je uložena v molekule DNA, deoxyribonukleové kyseliny. Abeceda DNA...
 

Cesta do pravěkuuzamčeno

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 24, 2023/1
Sekvenování DNA je dnes již zcela rutinní a celkem levná záležitost; existuje řada technik a metodik, jak DNA číst. Čím dál lépe umíme číst i DNA...
 

Ty druhé viry v našem genomuuzamčeno

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 402, 2017/7
Jaký význam a jakou roli mají sekvence v DNA, které mají původ v cizích druzích organismů? Ukazuje se, že všechny viry jsou pravděpodobně schopné...
 

Biologie in silico

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 582, 2005/10
Tak jako se zoologové a botanici už po staletí zabývají vznikem, rozšířením, migracemi a vymíráním jednotlivých druhů rostlin a živočichů, mají...