Aktuální číslo:

2023/1

Téma měsíce:

DNA jako důkaz

Ty druhé viry v našem genomu

Historie psaná viry
 |  13. 7. 2017
 |  Vesmír 96, 402, 2017/7
 |  Téma: Virologie

Jaký význam a jakou roli mají sekvence v DNA, které mají původ v cizích druzích organismů? Ukazuje se, že všechny viry jsou pravděpodobně schopné vstoupit do zárodečných linií živočichů.

Začněme trochu z jiné strany. Dramatický nárůst v kapacitě sekvenačních technologií v posledních letech umožnil poznání kompletní sekvence nejen lidského genomu, ale i genomu řady dalších organismů. V současnosti je přečteno přes sto genomů obratlovců, ambiciózní projekty typu Earth BioGenome Project však slibují nasekvenovat doslova vše, co se na zemi hýbe. Technologie masivního sekvenování ale nutně vnáší do získaných dat informační šum, tedy sekvence, které do genomu daného druhu nepatří a dostaly se tam například během přípravy vzorku jako kontaminace.

Dvě nedávné studie kupříkladu ukázaly, že testovaná data jsou přibližně v 80 % kontaminovaná cizodruhovými sekvencemi a 20 % dokončených genomových sekvencí neprimátích druhů obsahuje lidskou DNA. Těchto faktů si byli výzkumníci v oboru genomiky vědomi. Zřejmě proto se dlouho nikdo nezabýval tím, zda některé z těchto sekvencí, ukazující například na bakteriální či virový původ, nejsou v genomu vyšších živočichů opravdu přítomny.

Až v roce 2010 Keizo Tomonaga z Kjótské univerzity překvapil vědeckou obec zjištěním, že lidský genom opravdu obsahuje napohled cizí sekvence velmi podobné bornavirům. Ty způsobují neurologické infekce domácích zvířat, jejich patogenicita pro člověka je však nejasná. Jméno dostaly podle rozsáhlé epidemie koní v saském městě Borna v roce 1885. Tomonaga experimentálně prokázal přítomnost částí bornavirů v lidském genomu a nazval je EBLN elementy (podle anglického názvu endogenous Borna-like N elements).

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Virologie
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Virologie

O autorech

Jan Pačes

Daniel Elleder

Další články k tématu

Jan Svoboda

Letos se bohužel uzavřely život a dílo Jana Svobody. Chtěli bychom připomenout význam jeho práce sérií článků, které vysvětlují myšlenkové zákruty...

Ptačí sarkomové a leukózové viryuzamčeno

Historie ptačích sarkomových a leukózových virů (ASLV, avian sarcoma and leukosis virus) začala zdánlivě náhodou: Francis Peyton Rous (1879–1970),...

Integrujte se a množte seuzamčeno

Za objev integrovaných provirů byla roku 1975 udělena Nobelova cena. K tomuto objevu významnou měrou přispěl svými experimenty také prof. Jan...

Skládanka HIVuzamčeno

Účinná antiretrovirová terapie uklidnila část veřejnosti s nízkým vnímáním rizika a počet nakažených virem HIV začal v posledních letech opět...

Latence HIV a perspektivy vyléčeníuzamčeno

Velmi rafinovaná strategie HIV vzdoruje jednoduchým léčebným zásahům. Zásadní překážkou vyléčení je zabudování genetické informace HIV do genomu...

Slepice jako laboratorní zvíře

Historie Ústavu molekulární genetiky je spjata se dvěmi význačnými osobnostmi naší vědy, Milanem Haškem a Janem Svobodou. Oba také stáli blízko...

Doporučujeme

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

Halina Šimková  |  10. 1. 2023
Genetická příbuznost lidí je předmětem zájmu vědy už po staletí. Od prvních teoretických úvah o mísení krve rodičů přes porozumění základním...
Od mumie k Nobelovi

Od mumie k Nobelovi uzamčeno

Viktor Černý  |  9. 1. 2023
Evoluční genomika vyvinula za posledních několik desetiletí propracované nástroje, pomocí nichž můžeme lépe nahlížet a také přímo datovat...
Kůň a člověk

Kůň a člověk uzamčeno

René Kyselý, Lubomír Peške  |  9. 1. 2023
Domestikace koně zásadně změnila mobilitu, ekonomiku a válečné strategie člověka, čímž podstatně ovlivnila jeho dějiny. S ohledem na význam v...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné