mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Hejnar Jiří

RNDr. Jiří Hejnar, CSc., (*1962) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně (nynější Masarykovu universitu) v Brně. V Oddělení virové a buněčné genetiky Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., se zabývá retroviry a jejich vztahy s hostitelskými buňkami.

Počet článků: 6

Ptačí sarkomové a leukózové viryuzamčeno

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 394, 2017/7
Historie ptačích sarkomových a leukózových virů (ASLV, avian sarcoma and leukosis virus) začala zdánlivě náhodou: Francis Peyton Rous (1879–1970),...
 

Jan Svoboda

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 394, 2017/7
Letos se bohužel uzavřely život a dílo Jana Svobody. Chtěli bychom připomenout význam jeho práce sérií článků, které vysvětlují myšlenkové zákruty...
 

Slepice jako laboratorní zvíře

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 406, 2017/7
Historie Ústavu molekulární genetiky je spjata se dvěmi význačnými osobnostmi naší vědy, Milanem Haškem a Janem Svobodou. Oba také stáli blízko...
 

Pocta Janu Svobodovi

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 441, 2014/7
Jméno Jan Svoboda je známé nejen českým virologům, ale i dalším vědcům zabývajícím se biologickými disciplínami. Je osobností, která významně...
 

Endogenní retroviry – genetické fosilie, nebo zombie?uzamčeno

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 444, 2014/7
Současný boom sekvenování celých genomů nejrůznějších organismů přináší záplavu dat, která posouvají naše znalosti o genetice, variabilitě a...
 

Retrovirus

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 722, 2012/12
Současnost antiretrovirové terapie Virem HIV-1 se nakazí po celém světě denně asi 7 tisíc lidí. Osudy infikovaných lidí se ale velmi liší podle...