mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Jan Svoboda

(14. 8. 1934 – 13. 3. 2017)
 |  13. 7. 2017
 |  Vesmír 96, 394, 2017/7
 |  Téma: Virologie

Letos se bohužel uzavřely život a dílo Jana Svobody. Chtěli bychom připomenout význam jeho práce sérií článků, které vysvětlují myšlenkové zákruty a dobové okolnosti zásadních objevů v retrovirologii a které mapují současný stav oboru a rozvoj tradičních „svobodovských“ témat.

Před třemi lety u příležitosti jubilea Jana Svobody (viz Vesmír 93, 441, 2014/7) jsme připomínali situace, kdy jsme byli díky jeho přínosu právem hrdi na českou vědu. Mnohokrát jsme slyšeli z úst zahraničních kolegů přesvědčení, že mu pouze socialistický režim v tehdejším Československu zabránil v tom, aby společně s Davidem Baltimorem a Howardem Teminem získal v roce 1975 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu „za objevy týkající se interakcí mezi onkoviry a genetickým materiálem buňky“.

Vzpomínáme, jak na úvodní přednášce sympozia Retrovirus assembly meeting, konaného r. 2000 v Praze, prezentoval svoji korespondenci s Howardem Teminem. Dnešní studenti si jen těžko umějí představit komunikaci běžnou poštou. I pro pamětníky bylo úsměvné si připomenout, že doba, za kterou dopis překonal oceán a dostal se k adresátovi, byla dva až tři týdny (pravděpodobně se zdržením u tehdejších kontrolních orgánů). Pro dnešního vědce je tento způsob komunikace asi už jen těžko představitelný. Další limitací kromě omezených provozních zdrojů byla velmi malá dostupnost vědecké literatury a ve srovnání s dnešním světem nesmírné zpoždění nových informací (kdy abstrakty nových článků přicházely s několikaměsíčním zpožděním). Přesto i v těchto podmínkách Jan Svoboda získal data světové úrovně.

Z jeho vystoupení byla patrná vždy i hluboká odborná, historická a filosofická klasická vzdělanost a především životní moudrost a slušnost. To byla síla jeho osobnosti, něco skutečně kouzelného, magického v jeho osobnosti. Toto zamyšlení je bohužel již jen vzpomínkou na tohoto excelentního, světově uznávaného, charismatického vědce, kterému tímto chceme vzkázat: „Vážený a milý Jane, pane profesore, chybíte nám…“

Ke stažení

TÉMA MĚSÍCE: Virologie
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biografie
RUBRIKA: Glosy

O autorech

Jiří Jonák

Jiří Hejnar

Tomáš Ruml

Michaela Rumlová

Další články k tématu

Ptačí sarkomové a leukózové viryuzamčeno

Historie ptačích sarkomových a leukózových virů (ASLV, avian sarcoma and leukosis virus) začala zdánlivě náhodou: Francis Peyton Rous (1879–1970),...

Integrujte se a množte seuzamčeno

Za objev integrovaných provirů byla roku 1975 udělena Nobelova cena. K tomuto objevu významnou měrou přispěl svými experimenty také prof. Jan...

Ty druhé viry v našem genomuuzamčeno

Jaký význam a jakou roli mají sekvence v DNA, které mají původ v cizích druzích organismů? Ukazuje se, že všechny viry jsou pravděpodobně schopné...

Skládanka HIVuzamčeno

Účinná antiretrovirová terapie uklidnila část veřejnosti s nízkým vnímáním rizika a počet nakažených virem HIV začal v posledních letech opět...

Latence HIV a perspektivy vyléčeníuzamčeno

Velmi rafinovaná strategie HIV vzdoruje jednoduchým léčebným zásahům. Zásadní překážkou vyléčení je zabudování genetické informace HIV do genomu...

Slepice jako laboratorní zvíře

Historie Ústavu molekulární genetiky je spjata se dvěmi význačnými osobnostmi naší vědy, Milanem Haškem a Janem Svobodou. Oba také stáli blízko...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...