Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Hirsch Ivan

Ivan Hirsch, Ph.D., vystudoval PřF UK. Na fakultu se vrátil po pětadvacetileté kariéře výzkumného ředitele v Insermu ve Francii. Na PřF UK, v Biocevu, v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. studuje mechanismy chronické a latentní infekce viry HIV a hepatitidy B a C.

Počet článků: 2

Složitá jednoduchost virůuzamčeno

3. 5. 2021  |  Vesmír 100, 288, 2021/5
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
 

Latence HIV a perspektivy vyléčeníuzamčeno

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 398, 2017/7
Velmi rafinovaná strategie HIV vzdoruje jednoduchým léčebným zásahům. Zásadní překážkou vyléčení je zabudování genetické informace HIV do genomu...