Elleder Daniel

Daniel Elleder, Ph.D., (*1971) se v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., zabývá studiem retrovirových infekcí, zejména na modelu kuřecích sarkomových a leukózových virů. Dále se věnuje genomice a její aplikaci na výzkum endogenních retrovirů.

Počet článků: 1

Ty druhé viry v našem genomuuzamčeno

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 402, 2017/7
Jaký význam a jakou roli mají sekvence v DNA, které mají původ v cizích druzích organismů? Ukazuje se, že všechny viry jsou pravděpodobně schopné...