Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Ruml Tomáš

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., je absolventem VŠCHT Praha. V současné době je děkanem Fakulty potravinářské a biochemické technologie na téže VŠ. Zabývá se zejména výzkumem životního cyklu retrovirů a biokompatibilitou materiálů.

Počet článků: 4

Jan Svoboda

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 394, 2017/7
Letos se bohužel uzavřely život a dílo Jana Svobody. Chtěli bychom připomenout význam jeho práce sérií článků, které vysvětlují myšlenkové zákruty...
 

Skládanka HIVuzamčeno

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 400, 2017/7
Účinná antiretrovirová terapie uklidnila část veřejnosti s nízkým vnímáním rizika a počet nakažených virem HIV začal v posledních letech opět...
 

Pocta Janu Svobodovi

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 441, 2014/7
Jméno Jan Svoboda je známé nejen českým virologům, ale i dalším vědcům zabývajícím se biologickými disciplínami. Je osobností, která významně...
 

Boj s HIV je i po 30 letech svízelnýuzamčeno

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 441, 2014/7
Po identifikaci viru HIV v roce 1983 se zdálo, že bude snadné vyvinout vakcínu, která by problém AIDS definitivně vyřešila. Do dnešní doby, přes...