mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Trejbalová Kateřina

Kateřina Trejbalová, Ph. D, vystudovala PřF UK. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., studuje epigenetiku a transkripční regulaci retrovirů. zaměřuje na virus HIV a na lidské endogenní retroviry. na Přírodovědecké fakultě UK přednáší spolu s  Ivanem Hirschem lékařskou virologii a virovou patogenezi.

Počet článků: 1

Latence HIV a perspektivy vyléčeníuzamčeno

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 398, 2017/7
Velmi rafinovaná strategie HIV vzdoruje jednoduchým léčebným zásahům. Zásadní překážkou vyléčení je zabudování genetické informace HIV do genomu...