Články k tématu

Virologie

Viry jsou malé rozměry, ale velké významem. Ovlivňují evoluci ostatních organismů, lidský genom je virových sekvencí plný. Způsobují nemoci, s léčbou jiných mohou pomoci. Sérii článků věnujeme jednomu z otců retrovirologie, nedávno zesnulému prof. Janu Svobodovi. Snímek NIAID, CC BY 2.0

Jan Svoboda

Jiří Jonák, Jiří Hejnar, Tomáš Ruml, Michaela Rumlová  |  13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 394, 2017/7
Letos se bohužel uzavřely život a dílo Jana Svobody. Chtěli bychom připomenout význam jeho práce sérií článků, které vysvětlují myšlenkové zákruty...

Ptačí sarkomové a leukózové viryuzamčeno

Jiří Hejnar  |  13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 394, 2017/7
Historie ptačích sarkomových a leukózových virů (ASLV, avian sarcoma and leukosis virus) začala zdánlivě náhodou: Francis Peyton Rous (1879–1970),...

Latence HIV a perspektivy vyléčeníuzamčeno

Ivan Hirsch, Kateřina Trejbalová  |  13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 398, 2017/7
Velmi rafinovaná strategie HIV vzdoruje jednoduchým léčebným zásahům. Zásadní překážkou vyléčení je zabudování genetické informace HIV do genomu...

Skládanka HIVuzamčeno

Tomáš Ruml, Michaela Rumlová  |  13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 400, 2017/7
Účinná antiretrovirová terapie uklidnila část veřejnosti s nízkým vnímáním rizika a počet nakažených virem HIV začal v posledních letech opět...

Ty druhé viry v našem genomuuzamčeno

Jan Pačes, Daniel Elleder  |  13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 402, 2017/7
Jaký význam a jakou roli mají sekvence v DNA, které mají původ v cizích druzích organismů? Ukazuje se, že všechny viry jsou pravděpodobně schopné...

Integrujte se a množte seuzamčeno

Dalibor Miklík  |  13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 404, 2017/7
Za objev integrovaných provirů byla roku 1975 udělena Nobelova cena. K tomuto objevu významnou měrou přispěl svými experimenty také prof. Jan...

Slepice jako laboratorní zvíře

Jiří Plachý, Pavel Trefil, Jiří Hejnar  |  13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 406, 2017/7
Historie Ústavu molekulární genetiky je spjata se dvěmi význačnými osobnostmi naší vědy, Milanem Haškem a Janem Svobodou. Oba také stáli blízko...

Další témata

Vzory

Počet článků tématu: 6

Biologickými strukturami a vzory se lidé rádi inspirují, ať už z čistě estetických důvodů, nebo pro jejich funkčnost. A 3D tisk tuto inspiraci...

články k tématu →

Moře

Počet článků tématu: 8

Moře a oceány člověku vždy sloužily jako zdroj obživy, k obchodování i k vedení válek. Vůle vyhýbat se konfliktům s sebou přinášela snahu...

články k tématu →

Signál a šum

Počet článků tématu: 6

Porovnání velikosti Future Circular Collider (FCC), zvažovaného budoucího urychlovače, který by měl nahradit LHC poté, co v roce 2040 zřejmě...

články k tématu →