Macků Jaromír

Dr. Ing. Jaromír Macků (*1946) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. V Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem vede oddělení lesnické typologie.

Počet článků: 1

Mapování lesů a lesnická typologie

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 565, 2005/10
Otevřela jem červencové číslo Vesmíru a ocitla jsem se v domově svého dětství, na rozlehlé půdě – vonící starými herbáři – s tisíci fotografií...