Stopka Pavel

RNDr. Pavel Stopka, PhD., (*1968) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze se zabývá behaviorální biologií.

Počet článků: 1

Gram algebry a John Maynard Smith

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 611, 2005/10
Jednou z nedořešených otázek darwinistického pojetí evoluce živého se na dlouho stal fenomén sociality a evoluce sociálního chování. Paradoxem...