mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Balák Ivan

RNDr. Ivan Balák pracuje na Správě Chráněné krajinné oblasti Moravský kras v Blansku. Je odborníkem na karsologii a geografické informační systémy.

Počet článků: 3

„Zkamenělé medvídě“ z Javoříčského krasuuzamčeno

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 760, 2021/12
Podzemní prostory slouží živočichům včetně velkých obratlovců jako úkryty, zimoviště, porodnice a odchovny mláďat, zásobárny, výjimečně i jako...
 

Jednotná evidence speleologických objektůkomerce

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 628, 2010/10
Kras je svérázný typ reliéfu s výraznou a nezaměnitelnou morfologií a hydrologií. Je produktem rozpouštění horninového podkladu, především vápenců,...
 

Býčí skála: prvé datování skalních maleb

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 574, 2005/10
Prehistorické skalní umění bylo objeveno v 19. století v jeskyni Altamira ve Španělsku, ale obecného uznání se dočkalo až počátkem 20. století ve...