Ošťádal Bohuslav

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., (*1940) vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze. Ve Fyziologickém ústavu AV ČR se zabývá experimentální vývojovou kardiologií. Je odpovědným řešitelem Centra výzkumu chorob srdce a cév a čestným členem International Society for Heart Research, International Academy of Cardiovascular Sciences a dalších kardiologických organizací.

Počet článků: 2

Liší se mužské a ženské srdce?uzamčeno

2. 3. 2015  |  Vesmír 94, 158, 2015/3
Ženy ve srovnání s muži více ohrožují deprese, osteoporóza, astma, kuřácký karcinom plic a autoimunitní choroby. Naproti tomu u infekčních chorob...
 

Srdce novorozenců a nedostatek kyslíku

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 594, 2005/10
Choroby srdce a cév jsou dnes, jak známo, v civilizovaných zemích příčinou více než 50 % všech úmrtí. Smutné prvenství přitom patří ischemické...