Ivan Suchara

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., (*1951), vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Vede oddělení biomonitoringu Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích a přednáší na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zabývá se bioindikacemi kontaminace složek životního prostředí.

Počet článků: 1

Mechový archiv

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 598, 2005/10
Proč sledujeme atmosférické spady pomocí živých organizmů Poválečná obnova průmyslu a hospodářská soutěž politicko-ekonomických bloků vedly k...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné