Vesmír: 2007/7

datum vydání: 12. 7. 2007

Úvodník

Svět v první osobě

Současná kognitivní věda stojí před dilematem. Na jedné straně se nemůže vyhnout zkoumání lidského vědomí – jak člověk subjektivně prožívá okolní...

Hlavní články

Třetí typ lidských dvojčat

Život i učebnice biologie nás naučily rozlišovat dvojčata na jednovaječná a dvojvaječná. Ta první se vyskytují s četností 0,25 % a vznikají...

Mikrosvět a makrosvět vřídlovce

Zbytky karbonátových jezírek plněných vodou z horkých pramenů jsou už dnes v naší republice ojedinělé, nicméně v podobném prostředí vznikaly...

Lovecké strategie Dajaků

Benuaqové jsou obyvatelé celkem rozsáhlého území mezi řekami Teweh a Mahakam na hranicích centrálního a východního Kalimantanu. Přesto patří k...

Králové mezi rostlinami 1)

Které stromy jsou památné? Jsou to ty letité, ty, k nimž se váže nějaká historie (nebo jen historka) a „něco pamatují“? Ty, které dorůstají...

Stopování endosymbiontů

V šedesátých letech se podařilo slavné rebelce 1) Lynn Margulisové exhumovat endosymbiotické 2) představy o původu energetických organel...

Za houbami v červenci

V červenci, nejpozději v srpnu už většina houbařů s nadějí očekává, že poroste velmi ceněný hřib smrkový (Boletus edulis), v některých krajích...

Žabí putování Indickým oceánem

Od časů Darwina platí tvrzení, že se na oceáns kých ostrovech nevyskytují žádní endemičtí obojživelníci. Ač mají obojživelníci obojživelnost ve...

Kmenové buňky pro obnovu mozku

V posledních letech obrovsky vzrůstá zájem o možnost léčit některé závažné nemoci nebo poranění pomocí kmenových buněk. Jejich „zázračné“...

Otto Jírovec a rozvoj české parazitologie

Parazitologie se u nás stala samostatným vědním oborem zásluhou O. Jírovce. Spolupracoval s mnoha lékaři a díky tomu zmapoval rozšíření parazitů...

Rezistence na antibiotika trochu jinak

Rezistence na antibiotika, proč ale jinak? Prostě proto, že v tomto článku nepůjde o názor lékařského mikrobiologa, ale o pohled mikrobiologa...

Není všechno pták, co zdechlo

Zajímavá diskuse se rozproudila kolem Zamrzlé evoluce Jaroslava Flegra. Zatímco Flegr potřeboval na novou teorii celou knížku, její recenzenti...

Glosy

Hvězdotřesení a planety cizích sluncí

Když Robert B. Leighton, Robert W. Noyes a George W. Simon r. 1960 na hvězdárně na Mt. Wilson objevili mechanické kmity slunečního povrchu s...

Tridsať rokov po

Rozsiahle využívanie jadrových elektrární vo svete vyvoláva obavy z rádioaktívnej kontaminácie okolitého prostredia. Nie je všeobecne známe, že...

Budoucnost ve hvězdách

Tým astronomů z Harvardovy univerzity poodhalil vzdálenou budoucnost naší Galaxie, která náleží do místní soustavy galaxií (pozn. red.: někdy se...

Sázet, nebo kácet?

Před rokem a půl šokovalo sdělení v Nature 1) vědce dvou odborností: rostlinné fyziology a klimatologybiogeochemiky. Německý geochemik Frank...

Vyhlazení poliovirů na pokračování

Letos uběhne přibližně 50 let od vývoje Sabinovy živé orální poliovakcíny (viz Vesmír 82, 384, 2003/7 a 84, 349, 2005/6). Společným nasazením...

Eseje

Kam nechodí kouzelník, tam chodí lékař

Jedné zvláště temné noci na mýtině Galisagan, kdy palmová střecha rezonovala pod přívaly deště a z pralesa se ozýval rachot padajících stromů,...

Emoce v medicíně

Jestliže za emoce označíme elementární biologické a neurochemické děje, jež můžeme chápat jako specifické informace či signály vlastní živým...

Nad knihou

Pohled, který mohl být nový

Jsem recenzentem překladu a „konflikt zájmů“ mi nedovoluje psát klasickou recenzi. Proto jen k obsahu: „Nový pohled na evoluci“ z r. 1998 by mohl...

Staroegyptské lékařství – věda i umění

Staroegyptské lékařství představila veřejnosti stejnojmenná výstava Metropolitního muzea umění v New Yorku, která se konala od 13. 9. 2005 do 15....

Nejen objevy, ale i pozadí událostí

Objevy nových zvířat jsou fascinující snad pro všechny – počínaje zoology a konče úplnými laiky, a to nejen pro samotné poznání nového tvora, ale i...

Sociální spravedlnost podle šimpanze

Silné výroky o sobeckosti všeho živého dnes snad vzbuzují zívání i u jejich nedávných protagonistů. Přesun významu z jednotlivce na gen bezpochyby...

Věda pod objektivem

V. J. Staněk – 100. výročí narození

Žádný český fotograf přírody nedosáhl tak obrovského nákladu svého díla jako dr. V. J. Staněk – jeho Velký obrazový atlas zvířat vyšel snad v 17...

Z akademické obce

Z akademické obce

Univerzita Palackého Čím dál častěji se diskutuje o tom, na základě čeho by se budoucí studenti měli vybírat. Na řadě škol jsou předmětové zkoušky...

Architektura

Centrála ČSOB Group, Praha – Radlice

V devadesátých letech kladly banky v České republice důraz na to, aby na první pohled vzbuzovaly dojem konzervativní instituce: jako by se...

Zaznamenali jsme

Věda ve službách umění

Šestou veřejnou besedu cyklu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita Městské knihovny v Praze a časopis Vesmír 16. května...

Dopisy čtenářů

Ad Nový problém: globální cyklus dusíku

Se zájmem jsem si přečetl článek o dusíku. F. Haber, a zvláště pak K. Bosch nedělali své experimenty z humanitárních důvodů, ale proto, že Německo...

Ceny předsedy Grantové agentury ČR 2007

Fúze digitálních obrazů u nelineárních zobrazovacích modelů prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i....

Ceny Josefa Hlávky

Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělily Cenu Josefa Hlávky za původní knižní práci z oblasti vědecké a...

Public Relation

Problematika investiční výstavby liniových staveb

Přenosová soustava (PS) je součástí elektrizační soustavy a v naší republice je definována jako vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV,...

Aktuality

Dvojplošník starý 125 milionů let

Fosilie létajícího dinosaura se čtyřmi opeřenými končetinami, která byla nedávno objevena v Číně, podpořila hypotézu o původu ptáků z dinosaurů...

Intenzita lovu kytovců

Přestože v roce 1986 vstoupilo v platnost celosvětové moratorium komerčního lovu kytovců, je od té doby stále možné lovit je pro výzkumné účely a...

Naděje pro příležitostné programátory

Bývaly doby, kdy poměrně přehledné programovací jazyky, jako třeba Fortran, umožňovaly i příležitostným programátorům z řad vědců přijatelně...

Restriktivní politika se vyplácí

Škody působené tabákem i alkoholem jsou obrovské. Irsko se zapsalo do historie preventivní medicíny tím, že r. 2004 zakázalo kouření na veřejných...

Diagnostika melanomu bez skalpelu?

Navštívíte-li dermatologa, pravděpodobně najde na vašem těle nějaká mateřská znaménka. Určit, zda některá z nich představují nebezpečí, je složité....

Jak a pro koho je rizikový lov králíků?

V Eurasii žijí dva blízce příbuzní rysi (rys ostrovid a rys pardálový) a dva blízce příbuzní orli (orel královský a orel iberský), z nichž rys...

Viry a paměť

Z laboratorních experimentů na myších infikovaných viry čeledi Picornaviridae vyplývá, že infekce zhoršila jejich prostorovou paměť. Infikované...

Darwin na internetu

Stěžejní dílo Charlese Darwina vzbudilo ve své době nevídaný rozruch (a do jisté míry je předmětem vášnivých diskusí dodnes). Názory Darwinových...