Vnouček Svatopluk

Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D., je absolventem ČVUT Fakulty elektrotechnické, specializace výroba a rozvod elektrické energie. V roce 1999 obdržel na této fakultě vědeckou hodnost Ph.D. Působil ve společnosti ČEZ, a. s., v oddělení Systémových analýz přenosové soustavy. Od roku 1999 pracuje ve společnosti ČEPS, a. s., v oblasti rozvoje a správy energetického majetku. V současnosti je ředitelem sekce Správa energetického majetku.

Počet článků: 2

Posilovat přenosovou soustavu je nelehký úkolkomerce

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 700, 2010/11
Investiční akce tedy směřují především k posilování vnitřních a přeshraničních propojení, k připojování nových zdrojů a průmyslových zón a k...
 

Problematika investiční výstavby liniových staveb

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 440, 2007/7
Přenosová soustava (PS) je součástí elektrizační soustavy a v naší republice je definována jako vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV,...