Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Ceny předsedy Grantové agentury ČR 2007

 |  12. 7. 2007
 |  Vesmír 86, 405, 2007/7

Fúze digitálních obrazů u nelineárních zobrazovacích modelů

prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitelka: Ing. Stanislava Šimberová, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Zpracování, vyhodnocení a porozumění obrazu pomocí počítače je fascinující obor na pomezí umělé inteligence, informatiky a matematiky. Jde o mladý obor, který se rozvíjí mnohem rychleji než obory klasické, a výrazně kratší je zde i cesta od teorie k aplikacím. Doslova denně se objevují nové poznatky a formulují se další otázky a výzvy. Abstraktní matematika zde nabývá forem a výsledků, které může vidět a využívat i laik – a to je možná na počítačovém zpracování obrazu to nejkrásnější.

Věda je pro mne jako dobrá detektivka. Když se snažíte rozluštit tajemství, když jste na stopě, cosi vnitřního vás nutí pokračovat, dokud nepřijdete té záhadě na kloub. Jenomže zatímco v detektivce se vždycky dovíte, kdo byl vrah, ve vědě potřebujete spoustu píle, pracovitosti a vytrvalosti, invenci, trochu štěstí, a i když to všechno máte, k rozluštění záhady to stačit nemusí.“

Jan Flusser

Beta-diverzita motýlů (Lepidoptera) deštného lesa podél výškového gradientu ve vztahu ke složení vegetace, vlivům prostředí a geologické historii

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

„Studovali jsme jeden ze zásadních problémů současné ekologie, ekologické mechanizmy určující druhovou rozmanitost hmyzu na velkých zeměpisných škálách od mírného pásma až do tropů. Vcelku překvapivě jsme zjistili, že druhová rozmanitost herbivorního hmyzu, vztažená na jeden druh stromu, se mezi evropskými a novoguinejskými lesy neliší, takže například na českém buku žije přibližně stejný počet druhů listožravého hmyzu jako na novoguinejském fíkovníku. Obrovská rozmanitost tropického hmyzu je tak způsobena zejména rozmanitostí vegetace tropického lesa. V něm můžeme na jednom hektaru nalézt i dvěstě druhů dřevin, tedy podstatně více, než kolik jich roste v celé České republice.“

Vojtěch Novotný

Funkce, struktura a dynamika jaderné továrny na ribosomy

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze a Oddělení buněčné biologie Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.

„Jako student teoretické fyziky jsem si v polovině šedesátých let minulého století přečetl knihu dr. Watsona Molekulární biologie genu. Kniha mě uchvátila natolik, že po ukončení studia fyziky se pro mne práce v molekulární a strukturní biologii a později v molekulární buněčné biologii stala vášní a celoživotním koníčkem. Našemu pracovišti se podařilo přispět několika důležitými příspěvky do světového písemnictví v oblasti funkční organizace buněčného jádra a v tomto konkrétním případě jadérka. Jsem pyšný na to, že řada mých generačně mladších spolupracovníků a žáků dosahuje vynikajících výsledků doma a v zahraničí.“

Ivan Raška

Zvláštní uznání předsedy GA ČR bylo uděleno za projekt

Redukce dekoherence při kvantovém přenosu a zpracování informace

doc. Mgr. Radim Filip, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci

„Kvantový šum se projevuje natolik paradoxně, že se to vymyká jakékoliv běžné lidské představě. A právě to pro mě a mé kolegy bylo stimulem se jím zabývat. Standardní představa šumu jako náhodné poruchy spojité v čase končí, jakmile se přiblížíme ke kvantovému šumu velmi nízké intenzity. Pak se začne projevovat, že kvantový šum je šumem nedělitelných částic vykazujících interferenční efekty. Jejich chování vede k řadě oprav základních principů našeho poznání, například k novému chápání pojmů, jako jsou realita a lokalita.

Výsledky mého výzkumu se uplatní především v kvantové kryptografii, kde je jedním z hlavních pro blémů redukce šumu optického signálu, protože pro bezpečnou komunikaci je možné použít pouze světlo blízké hranici kvantového šumu. V budoucnu lze určitě očekávat i další praktické využití kvantové mechaniky v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Otázky dotýkající se vlastností a využití kvantového šumu jsou stále širší, náročnější a zajímavější. A tak se těším na jejich řešení, která jistě odhalí mnohá nová tajemství kvantového světa.“

Radim Filip

Ke stažení

O autorovi

redakce

* *

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...