Rybář Jan

Doc. Ing. Jan Rybář, CSc., (*1934) vystudoval Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. V Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., se zabývá studiem přírodních a antropogenních faktorů ovlivňujících vývoj svahových pohybů a jiných nebezpečných geodynamických jevů.

Počet článků: 3

Sesuvy v České republice

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 686, 2010/11
Svahové pohyby členíme do čtyř základních skupin: ploužení, sesouvání, stékání a řícení. Rozšíření jednotlivých skupin a typů svahových pohybů se...
 

Zemětřesení s geotermální příchutí

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 790, 2008/11
Rýnský prolom Řeka Rýn využila k svému toku tektonický příkop (obrázek 1), a právě zde byla v minulosti zaznamenána četná zemětřesení s poměrně...
 

Zemětřesení v Porýní

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 184, 2007/3
Předpovědět zemětřesení je jedním z nesnadných cílů věd o Zemi. Předpověď se může opírat o nejrůznější pozorování, ale nejobecnější postup by...