Vrba Jaroslav

Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., (*1958) působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a v Hydrobiologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a od té doby se věnuje výzkumu vodních ekosystémů – především šumavských jezer, údolních nádrží a rybníků. Zabývá se zejména účinky kyselých dešťů a zotavováním jezer z acidifikace, koloběhem fosforu a důsledky eutrofizace.

Počet článků: 2

Lahvenka velká, nečekaný obyvatel Prášilského jezerauzamčeno

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 176, 2020/3
Mimořádné terénní průzkumy občas přinesou nečekané výsledky. To je i případ nedávného potápěčského výzkumu Prášilského jezera.
 

Voda kolem nás

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 188, 2007/3
Řekové považovali vodu za jeden z živlů, z nichž je složen svět okolo nás. Agentura Koniklec si vytkla nelehký úkol: zpracovat starořecké živly...