Koucká Pavla

Mgr. Pavla Koucká (*1975) vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK a psychologii na Filozofické fakultě UK, je redaktorkou časopisu Psychologie dnes a doktorandkou na Přírodovědecké fakultě UK.

Počet článků: 13

Rodí se dnes těžší děti?

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 224, 2010/4
Informace o hmotnosti následuje ve zprávě o narození zpravidla hned za jménem dítěte. Na první pohled to zní až nemístně materialisticky. Vždyť se...
 

Co se dělo kolem ohně

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 337, 2008/5
Adoptované děti mívají v období dospívání snahu poznat své biologické rodiče. Je to pro ně důležité, chtějí se tak dovědět něco o sobě. Potřeba...
 

Spasit svět? Jak jednoduché...

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 190, 2007/3
Názorům podobným těm našim rádi nasloucháme. Tím spíš, má-li je mluvčí podloženy relevantními argumenty, rozšiřujícími náš obzor. Z takového...
 

Kde stojí čintamani

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 12, 2007/1
V listopadovém Vesmíru mě vedle jiného zaujal text „Čintamani a ptáci“. Z článku Vladimíra Chába vyplývá cosi velice provokativního. To samo o sobě...
 

Titán rozvodů

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 176, 2006/3
V lednovém Vesmíru vzbudil náš zájem článek Eduarda Bakaláře. Ilustruje, kam až je člověk ochoten zajít ve snaze o podporu „své“ pravdy: vynaložit...
 

Sebevědomé mýty

14. 7. 2005  |  Vesmír 84, 380, 2005/7
Představte si, že přijímáte nového pracovníka a máte dva uchazeče se stejnými znalostmi i zkušenostmi. První z nich je ovšem přesvědčen, že práci v...
 

Jacobova – a ne Creutzfeldtova!

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 655, 1998/11
Hamburský neuropatolog Alfons Maria Jacob popsal r. 1921 onemocnění dvou mužů a tří žen, kteří trpěli poruchami motoriky, projevu a emocí, výpadky...
 

Listový kompromis

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 656, 1998/11
Modelováním listů habru obecného (Carpinus betulus) a buku (Fagus synaticus) bylo zjištěno, že větší úhel odstupu listových cév od centrální žilky...
 

Feromony u lidí

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 595, 1998/10
K smyslovému dorozumívání lidé používají především zrak a sluch. Do jaké míry využívají čich, v živočišné říši tak důležitý? Experimentálně bylo...
 

Co ovlivňuje emoce?

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 536, 1998/9
Silné emoce v raných stadiích vývoje mohou způsobit nejen změny v chování, ale i dlouhodobé biochemické změny v mozku. Za emoce odpovídá...
 

Ústřičníkovo mnohoženství

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 475, 1998/8
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) je zvíře sexuálně i sociálně monogamní. Za určitých okolností se ale k existujícímu páru přidruží další...
 

Odkdy jsme zemědělci?

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 415, 1998/7
O původu zemědělství vypovídají archeologické nálezy, nejbohatším zdrojem informací je sám rostlinný a živočišný materiál. Stáří organických zbytků...
 

Proč jsou násilné kopulace častější u hermafroditů?

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 416, 1998/7
Konflikt mezi pohlavími u živočichů způsobil mimo jiné i evoluci různých kopulačních mechanizmů. Pro samici je většinou výhodné mít i po kopulaci...