Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Košťák Blahoslav

Ing. Blahoslav Košťák, CSc., (*1931) vystudoval Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. V Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., se v oddělení inženýrské geologie a geofaktorů zabývá zejména vyšetřonáním a modelováním aktivních svahových deformací a tektonických struktur.

Počet článků: 3

Živé zlomy

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 322, 2009/5
Katastrofy probouzejí zájem Důležitým momentem pro zvýšení pozornosti věnované poruchám na svazích se staly sesuvy, které v letech 1960 a 1961...
 

Zemětřesení s geotermální příchutí

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 790, 2008/11
Rýnský prolom Řeka Rýn využila k svému toku tektonický příkop (obrázek 1), a právě zde byla v minulosti zaznamenána četná zemětřesení s poměrně...
 

Zemětřesení v Porýní

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 184, 2007/3
Předpovědět zemětřesení je jedním z nesnadných cílů věd o Zemi. Předpověď se může opírat o nejrůznější pozorování, ale nejobecnější postup by...