mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

KV Venti, s. r. o., Jakost Ekologie Bezpečnost

10. 5. 2007
 |  Vesmír 86, 290, 2007/5
komerční prezentace

Vážení přátelé větrné energie,

navazuji na informace, které podal jednatel společnosti pan David Jozefy ve Vesmíru 84, 522, 2005/9. Od té doby se mnoho změnilo.

Společnost KV Venti, s. r. o, se od poloviny roku 2006 rozrostla, a to nejen o nové kvalitní zaměstnance a působnost mimo ČR, ale hlavně o rozšíření portfolia našich činností. Zákazníci budou mít více možností využívat i několik našich služeb zároveň.

Dnes se firma KV VENTI zaměřuje na:

 • vytipovávání lokalit vhodných pro výstavbu větrných elektráren,
 • měření rychlosti větru ve vytipovaných lokalitách,
 • upřesňování vhodných pozemků pro výstavbu větrných elektráren,
 • vypracovávání studií proveditelnosti projektů,
 • zjišťování možnosti zapojení větrných elektráren do energetické sítě,
 • přípravu podkladových materiálů pro výstavbu větrných elektráren,
 • zpracování podnikatelského záměru pro výstavbu větrných elektráren,
 • zpracování projektové dokumentace pro výstavbu včetně zajištění stavebního povolení,
 • realizaci projektů na klíč,
 • energetické audity projektů výstavby větrných elektráren,
 • provozně-technický servis větrných parků či jednotlivých větrných elektráren, při kterém využívá softwarové know-how zahraniční fi rmy zabývající se provozováním větrných elektráren v Německu,
 • pomoc našim zákazníkům, kteří jsou zároveň investory, při zajišťování úvěru na výstavbu, včetně garancí (úrok již od 3,5 %, délka úvěru až 14 let),
 • pojištění větrných elektráren s pojištěním výpadku výroby až na 6 měsíců.

Vedení společnosti v čele s jednatelem se koncem roku 2006 rozhodlo, že s účinností od 1. 1. 2007 zavede integrovaný systém managementu dle norem: ČSN EN 9001:2001, ČSN EN 14001:2005, OHSAS 18001:1999

Za účelem zavedení integrovaného systému byla oslovena poradenská firma MBK Consulting, která působí na trhu již 16 let.

K dnešnímu dni mohu sdělit, že KV Venti, s. r. o., úspěšně dokončila certifikační audity pro jakost a ekologii. Audit pro BOZP proběhl v dubnu tohoto roku.

Certifikaci prováděla renomovaná společnost TÜV SÜD Czech, se kterou byla podepsána několikaletá spolupráce.

Základním krédem naší společnosti je komplexnost dodávek produktů a kvalita nabízených služeb.

Kvalitu našich služeb vidíme v odborném poradenství, kdy dokážeme zákazníkovi vyřešit jeho technické problémy. Pomoci můžeme také tím, že poskytneme naše služby a realizujeme stavbu větrné elektrárny „na klíč“. V rámci rozšíření portfolia našich služeb a získání pozice leadera na trhu chce společnost zvýšit objem zakázek a rozšířit nabídku služeb o dispečink.

Naši zákazníci v nás nacházejí spolehlivého partnera. Zásluhu na tom má dodržování kvality našich služeb, produktů a termínů dodávek.

Naše procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Potřeby našich zákazníků jsou přijímány jako podněty pro neustálé zlepšování našich služeb.

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců se odráží v neustále se zlepšující kvalitě našich produktů a služeb.

Momentálně provozujeme dvě 2,0 MW a dvě 850 kW elektrárny v Pavlově u Jihlavy a pátou větrnou elektrárnu v Hraničných Petrovicích. Všechny tyto elektrárny jsou od dánského výrobce Vestas.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...