Aktuální číslo:

2020/11

Téma měsíce:

Skladování energie

Možné důsledky ukončení těžby uhlí na vodní režim v Ústeckém kraji

 |  13. 7. 2017
 |  Vesmír 96, 409, 2017/7
komerční prezentace

Již od konce 17. století probíhala ve třetihorní mostecké pánvi těžba hnědého uhlí. V období intenzivní těžby ve 20. století pak vznikly desítky hlubinných i povrchových dolů. Pro zajištění bezpečnosti provozu dolů bylo nutné dlouhodobě snižovat hladinu podzemní vody pod její původní úroveň. Po ukončení hlubinné těžby uhlí dochází k postupnému stoupání hladiny podzemní vody a vyplňování starých chodebních prostor – vznikají tzv. stařinové zvodně. Dnes dochází k vyrovnávání hydrodynamických poměrů, tj. k návratu ke stavu podobnému situaci před zahájením těžby uhlí.

Dílčí stařinové systémy v celé mostecké pánvi nejsou vždy vzájemně hydraulicky propojené. Důvodem jsou značně komplikované geologické a tektonické poměry a dále způsob dobývání uhlí jednotlivými hlubinnými doly a činnost povrchových lomů.

V západní (chomutovské) části pánve je to povrchový lom Libouš s plánovanou životností do roku 2035. V tomto zájmovém území nejsou v současné době čerpací místa pro snižování hladiny podzemní vody ve stařinovém systému. Stařinové vody z bývalého dolu Václav (Krbice) byly odvodňovány právě lomem Libouš. Po ukončení těžební činnosti na lomu Libouš bude zbytková jáma rekultivována do podoby jezera s kótou hladiny vody 275,2 m n. m. Zbytková jáma bude těsněna, takže by nemělo docházet k průsakům vody z jezera do stařinového systému a naopak.

V centrální (mostecké) části pánve jsou v současné době dominantními ovlivňujícími faktory povrchový lom Vršany s plánovanou životností do roku 2050, povrchový lom Československé armády s plánovanou životností do roku 2022, povrchový lom Bílina s plánovanou životností do roku 2052 a čerpání stařinových vod z bývalého hlubinného dolu Kohinoor II (Mariánské Radčice), provázané s plánovanou životností lomu Bílina.

Po definitivním ukončení povrchové těžby uhlí a ukončení veškerého čerpání podzemních vod zatím nelze přesně předvídat další vývoj hladiny stařinové zvodně. Předpokládá se však, že po vyrovnání hydrodynamických poměrů ve stařinovém systému může za určitých podmínek dojít i k „vývěrům“ stařinových vod na povrch. Za místa možného výstupu stařinových vod ke stávajícímu povrchu lze považovat nejnižší úrovně výchozů uhelné sloje na okraji pánve u Duchcova (kóta 220 m n. m.) a oblast východně od obce Souš, kde má řeka Bílina koryto na kótě 225 m n. m.

Ve východní (teplicko-ústecké) části pánve probíhá čerpání stařinových vod z jámy dolu Kateřina (Modlany) a z jámy dolu Franz Josef (Trmice). Čerpáním vod na jámě Franz Josef je bráněno nežádoucím přítokům podzemních vod do suterénních objektů v oblasti Trmic. Obdobně čerpání vody na jámě Kateřina reguluje stav zvodnění stařinového systému prakticky v celé východní části mostecké pánve (oblast mezi Teplicemi a Ústím nad Labem) a rovněž eliminuje možnost případné komunikace stařinových vod s vodami v jezeře Chabařovice. V případě ukončení čerpání z jámy Kateřina a z jámy Franz Josef by se prakticky celý jižní a východní okraj hnědouhelné sloje mohl stát vývěrovou oblastí pro stařinové vody.

Problematika vývoje důlních vod v mostecké pánvi po ukončení těžby začala být řešena v r. 2013, kdy VÚHU, a. s., zpracoval pilotní projekt Vodamin, který se výše popsanou problematikou zabýval, nastínil možné scénáře budoucího vývoje a definoval opatření nutná k zahájení řešení této problematiky.

VÚHU, a. s.,

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.,

tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

O autorech

Jan Burda

Lukáš Žižka

Doporučujeme

Mládě z umělé dělohy

Mládě z umělé dělohy audio

Jaroslav Petr  |  16. 11. 2020
Průlomový počin v oboru tkáňového inženýrství se podařil týmu Anthonyho Ataly z amerického Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. V...
Lithium, dar Země modernímu člověku

Lithium, dar Země modernímu člověku

Jan Rohovec, Tomáš Navrátil  |  2. 11. 2020
Nepozorovaně jsme přijali za své lehké notebooky, tenké mobilní telefony, drobnou elektroniku. Přestala nás udivovat možnost opakovaně nabíjet a...
Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Handrij Härtel  |  2. 11. 2020
V českém kontextu je České Švýcarsko jen jedno z několika skalních měst. V Evropě je to unikát. Ve světovém měřítku ho „zastiňují“ jiné oblasti....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné