Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Evropský projekt zaměřený na minoritní obilniny

13. 7. 2017
 |  Vesmír 96, 449, 2017/7
komerční prezentace

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., koordinuje od září 2013 mezinárodní projekt „Zdravé minoritní obilniny“., který je financovaný Evropskou unií v rámci 7. rámcového programu. Na řešení projektu se podílí celkem šestnáct organizací z deseti evropských států. Mezi nimi jsou jak výzkumné organizace a vysoké školy, tak šlechtitelé, zemědělci a zpracovatelé obilovin z České republiky, Estonska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Řecka, Švýcarska, Turecka a Velké Británie.

Co jsou minoritní obilniny? V rámci Evropské unie jsou řazeny mezi minoritní obilniny druhy pěstované v současnosti na malých plochách. Náš projekt je konkrétně zaměřen na výzkum a zpracování žita, ovsa a pluchatých pšenic – špaldy, jednozrnky a dvouzrnky. Zdaleka se nejedná o plodiny, které by u evropských spotřebitelů byly neznámé, právě naopak. Ještě před šedesáti lety byly plochy oseté žitem a ovsem stejného rozsahu či větší než ty oseté pšenicí a ječmenem. Výše zmíněné obilniny jsou méně pěstovány především proto, že nedosahují tak vysokých výnosů jako např. pšenice či ječmen. Problémem je i nedostatek vhodných odrůd do různých podmínek Evropy. V druhé polovině minulého století se zájem šlechtitelů soustředil zejména na zvýšení výnosu u pšenice a ječmene a snížení stébla u pěstovaných odrůd. Také pěstitelské technologie využívaly nepoléhavé a na poli snadno technologicky zpracovatelné druhy obilnin. Tím se některé tradičně pěstované druhy dostaly do pozadí. K zajištění vysokého výnosu u moderních odrůd je potřeba vysokých vstupů hnojiv, pesticidů a energie. Navíc se v důsledku průmyslové zemědělské produkce a omezeného spektra pěstovaných plodin výrazně snížila biodiverzita, a to jak diverzita na úrovni genetické a druhové, tak zejména biodiverzita prostředí.

Náš projekt má jako hlavní cíl zlepšení a obohacení produkce minoritních obilnin v Evropě zvýšením jejich produktivity, odolnosti a kvality pro rozličné využití v návaznosti na změnu klimatu, rozšíření plochy jejich pěstování a oblastí využívání a zároveň nabídnout spotřebitelům širší spektrum z nich vyrobených potravin.

Projekt je rozdělen do dvanácti pracovních částí, které řeší následující cíle:

  • využití dostupných materiálů vybraných minoritních obilnin (špaldy, žita, ovsa, jednozrnky a dvouzrnky) a jejich planých příbuzných druhů jako potenciálních donorů vybraných vlastností využitelných ve šlechtění a identifikace částí chromozomů, které jsou odpovědné za kvalitu a rezistenci/toleranci k chorobám;
  • komplexní charakterizace fenotypu a genotypu, včetně identifikace duplicitních genotypů;
  • identifikace genotypů s nadějnými vlastnostmi pro zvýšení výnosu, rezistence k významným houbovým chorobám, zlepšení využitelnosti živin, kvality, vhodnosti pro technologické zpracování apod.;
  • optimalizace agrotechnických praktik pro různé klimatické oblasti Evropy na základě ověření v pokusných i provozních podmínkách, se zaměřením na využití organických hnojiv a moderních způsobů hospodaření;
  • sledování genotypové variability obsahu mikroživin, fenolických látek a antioxidačních vlastností, včetně hodnocení potenciálně škodlivých látek na základě biotestu s využitím lidských buněčných kultur;
  • získání nových znalostí v oblasti mlýnského a dalšího zpracování minoritních obilovin s cílem zajistit vysokou kvalitu finálních výrobků;
  • nalezení vhodného způsobu prosazování výrobků z minoritních obilovin na trhu; regionální odlišnosti v různých částech Evropy budou posouzeny za pomoci příkladových studií;
  • prezentace výsledků projektu ve spolupráci s místními zemědělci a zpracovatelskými podniky s cílem zvýšit zájem spotřebitelů o tyto výrobky;
  • šíření výsledků projektu mezi různé zájmové skupiny – jako jsou hospodařící zemědělci, šlechtitelé, potravináři, spotřebitelé, vědečtí pracovníci – s cílem rychlého a komplexního uplatnění výsledků projektu.

Aktuální informace o projektu a jeho výsledky naleznete na webových stránkách projektu www.healthyminorcereals.eu a můžete nás sledovat také na

Twitteru: https://twitter.com/MinorCereals_eu

Kontakt:

Dagmar Janovská, janovska@vurv.cz – koordinátorka projektu

Martina Eiseltová, eiseltova@vurv.cz – komunikace a diseminace

Výzkumný projekt č. 613609 je financován z prostředků

7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj EU.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně,

tel.: +420 233 022 111,

e-mail: cropscience@vurv.cz, www.vurv.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zemědělství

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné