Public Relation

Operační program Životní prostředí 2014–2020

Operační program Životní prostředí 2014–2020 komerce

6. 10. 2016 | Vesmír 95, 583, 2016/10

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny Podporovaná opatření: vytváření a obnova...

Unikátní vzdělávací projekt pomáhá porozumět pozitivnímu vlivu vegetace na změny klimatu

Unikátní vzdělávací projekt pomáhá porozumět pozitivnímu vlivu vegetace na změny klimatu komerce

Martin Čermák | 8. 9. 2016 | Vesmír 95, 528, 2016/9

Na zvýšení povědomí veřejnosti o pozitivním ovlivnění klimatu vegetací byl zaměřen projekt Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro...

Představení projektu ISOFIN

Představení projektu ISOFIN komerce

Vladislav Chrastný, Michael Komárek | 8. 9. 2016 | Vesmír 95, 527, 2016/9

Pro identifikaci zdrojů a posouzení rozsahu kontaminace životního prostředí často nestačí využít pouze data o koncentracích, ale též o poměru...

Analýza iontů pomocí moderních nástrojů

Analýza iontů pomocí moderních nástrojů komerce

Lukáš Plaček | 8. 9. 2016 | Vesmír 95, 526, 2016/9

Vymezení oblastí tří základních analytických separačních technik (chromatografie plynová – GC, kapalinová – HPLC a iontová – IC) je nejlépe patrné...

Českým motýlům se daří podél elektrického vedení

Českým motýlům se daří podél elektrického vedení komerce

14. 7. 2016 | Vesmír 95, 447, 2016/7

Společenstva bezobratlých živočichů, mezi něž se motýli řadí, jsou jedni z nejvhodnějších ukazatelů kvality území. V posledních padesáti letech...

Conference Centre Château Nové Hrady

Conference Centre Château Nové Hrady komerce

14. 7. 2016 | Vesmír 95, 470, 2016/7

The Conference Centre is situated in the historical building of the Nové Hrady château in South Bohemia, built in the Empire style. It forms part...

Bezpečnější krajina pro ptáky

Bezpečnější krajina pro ptáky komerce

Eva Bobůrková | 9. 6. 2016 | Vesmír 95, 370, 2016/6

Vedení vysokého napětí, jež protkává celou zemi, představuje velké ohrožení pro ptáky. Za letu jim hrozí úraz při nárazu do vodičů nebo elektrickým...

Geofyzikální muzeum – seismická expozice Skalná

Geofyzikální muzeum – seismická expozice Skalná komerce

Jana Doubravová | 9. 6. 2016 | Vesmír 95, 367, 2016/6

Obec Skalná poblíž Františkových Lázní se od konce loňského roku může pyšnit nejen středověkým hradem Vildštejnem, hasičským muzeem a muzeem...

Produkce histon deacetylas v suspenzní kultuře HEK293T a jejich charakterizace

Produkce histon deacetylas v suspenzní kultuře HEK293T a jejich charakterizace komerce

9. 6. 2016 | Vesmír 95, 369, 2016/6

Acetylace je jednou z nejvýznamnějších posttranslačních modifikací, srovnatelná s lépe studovanou fosforylací. Acetylace moduluje funkci tisíců...

LABORATOŘ PRO HELIOVOU TERMOCHRONOLOGII

LABORATOŘ PRO HELIOVOU TERMOCHRONOLOGII komerce

Petra Štěpančíková | 9. 6. 2016 | Vesmír 95, 368, 2016/6

V Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, v. v. i., vznikla nová Laboratoř pro heliovou termochronologii pro datování...