Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Operační program Životní prostředí 2014–2020

Podpora revitalizací vodních toků, realizace tůní, mokřadů a malých vodních nádrží
6. 10. 2016
 |  Vesmír 95, 583, 2016/10
komerční prezentace

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

Podporovaná opatření:

  • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží);
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých), odstranění dřívějších nevhodných úprav, zakládání nových břehových porostů podél toku i v přilehlé nivě;
  • obnova říčních ramen v nivě vodního toku;
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy.

Na podporu uvedených opatření jsou prozatím vyčleněny cca 2 mld. Kč.

Široký okruh žadatelů, zejména obce a města, kraje, organizační složky státu a další vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Výše podpory: 80 % (v případě malých vodních nádrží 50 %).

Podávání žádostí se řídí výzvami zveřejňovanými na www.opzp.cz.

Konzultace a dotazy:

dotazy-PO4@nature.cz

AOPK ČR (www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty)

http://www.dotace.nature.cz

Příklad dobré praxe: Revitalizace Stropnice

Říčka Stropnice byla napřímena v osmdesátých letech 20. století jako takzvaná náhradní rekultivace za zábor půdy při stavbě JE Temelín. Šest kilometrů koryta bylo opevněno tvárnicemi. Revitalizaci toku iniciovala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Předcházela jí komplexní pozemková úprava.

V roce 2014 byla dokončena I. etapa projektu v délce 3,41 km. Nové, relativně mělké, tvarově členité koryto nemá opevnění a komunikuje s okolní nivou. Bylo vybudováno 8 bočních lagun a do koryta bylo místy vloženo mrtvé dřevo. Vysazeno bylo 370 vrb a olší a 700 keřů střemchy. Při povodni se voda může rozlévat do okolní nivy, a tím se zpomalí povodňová vlna. Revitalizace řeky tak pomůže obcím níže po toku.

Zdroj financování:

Operační program Životní prostředí 2007–2013

Investor: Povodí Vltavy, s. p.

Ralizace: 2013–2014

Náklady: 9,8 milionu Kč

 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné