Štěpančíková Petra

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D., (*1976) vystudovala fyzickou geografii na PřF UK. Pracuje v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, kde od roku 2015 vede oddělení neotektoniky a termochronologie. Věnuje se tektonické geomorfologii a paleoseismologii v terénech u nás i v zahraničí.

Počet článků: 4

Zapomenuté zemětřeseníuzamčeno

2. 5. 2023  |  Vesmír 102, 273, 2023/5
V úterý 11. června 1895 postihlo Dolní Slezsko silné zemětřesení. Úředníci, kteří hlásili škody, popsali praskliny ve stěnách, které se...
 

Pod nohama číhá nebezpečíuzamčeno

6. 5. 2019  |  Vesmír 98, 296, 2019/5
Budovy poškozené či v rozvalinách, desítky mrtvých a zraněných, desetitisíce vyděšených, škody, jejichž zahlazení trvá desetiletí. Takové jsou...
 

LABORATOŘ PRO HELIOVOU TERMOCHRONOLOGIIkomerce

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 368, 2016/6
V Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, v. v. i., vznikla nová Laboratoř pro heliovou termochronologii pro datování...
 

Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 209, 2012/4
V posledních 30 letech se ve světě rozvíjí geovědní disciplína zvaná paleoseismologie. Tento obor zkoumá projevy velkých prehistorických...