i

Aktuální číslo:

2020/6

Téma měsíce:

Léky pro budoucnost

Unikátní vzdělávací projekt pomáhá porozumět pozitivnímu vlivu vegetace na změny klimatu

 |  8. 9. 2016
 |  Vesmír 95, 528, 2016/9
komerční prezentace

Na zvýšení povědomí veřejnosti o pozitivním ovlivnění klimatu vegetací byl zaměřen projekt Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu (HP-CZ02-0V-1-008-2014), podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Realizovala jej Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Nadací Partnerství a Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Projekt spojil špičkovou vědu s environmentálním vzděláváním a umožnil například sledování vlivu vegetace na mikroklima města a poukázal na význam nízkoenergetických budov jako environmentálně šetrné architektonické perspektivy.

V rámci řešení projektu byly zbudovány tři výukové objekty (měřicí stanice): Brno – Otevřená zahrada Nadace Partnerství (tepelný ostrov města), Pouzdřanská step (dolní hranice lesa) a Hrubý Jeseník (horní hranice lesa). Zde byla instalována měřicí technika sledující klimatické charakteristiky a na referenčních dřevinách také transpiraci, radiální přírůst a fenofáze. Informace získané z těchto výukových objektů posloužily jako zdroj dat používaných při vzdělávání veřejnosti. Rovněž byly vytvořeny edukační programy pro odbornou veřejnost i žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, které přinesly informace o významu a funkci vegetace.

V Otevřené zahradě bylo možné porovnat odezvu vegetace (dřevin a travního porostu na zelené střeše) na průběh počasí s chováním energeticky pasivních i klasických budov, ve kterých je detailně sledována spotřeba energií, vody, výroba tepla a elektrické energie. Toto spojení představuje naprosto unikátní zdroj informací pro širokou veřejnost i odborníky, neboť výsadba dřevin, budování nízkoenergetických budov pro snižování spotřeb primárních energií, zakládání zelených střech pro snižování teploty aktivního povrchu a zadržování odtoku z přívalových srážek jsou funkčními cestami pro zmírňování klimatických extrémů v urbanizovaných územích.

Pozitivní vliv vegetace na utváření příznivého mikroklimatu města bylo možné doložit například daty naměřenými v Otevřené zahradě v období 1. až 11. 8. 2015 (horké a suché léto) a 1. až 14. 7. 2016 (srážkově bohaté léto). Měření probíhalo na čtyřech jedincích javoru mléče (Acer platanoides) a na zelené střeše pasivní budovy (tabulka 1).

Porovnání reakce vegetace lze doplnit měřením spotřeby energie a vyčíslením finančních nákladů na ochlazování tří budov (tabulka 2): budova A (klasická zděná, chlazení klimatizací na 23 °C, podlahová plocha 460 m2), budova B (rekonstrukce klasické zděné na pasivní, chlazení tepelným čerpadlem na 23 °C, plochá střecha, podlahová plocha 1000 m2) a budova C (pasivní novostavba, chlazení tepelným čerpadlem na 26 °C, zelená střecha, podlahová plocha 1000 m2).

Literatura

Data a výsledky měření jsou k dispozici online:

http://www.emsbrno.cz/p.axd/cs/Stromy.MENDELU.html

http://www.otevrenazahrada.cz/energie

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Martin Čermák

 

Doporučujeme

Paradoxy infekce způsobené SARS-CoV-2

Paradoxy infekce způsobené SARS-CoV-2

Jiří Beneš, Ladislav Machala  |  1. 6. 2020
Přestože řada otázek čeká na vysvětlení, vědci rychle skládají obraz infekce novým virem.
O líných algoritmech, logice a hledání cest pro roboty

O líných algoritmech, logice a hledání cest pro roboty uzamčeno

Pavel Surynek  |  1. 6. 2020
Jak přimět desetiletí propracovávané všemožné triky pracovat na hledání optimální cesty pro mobilní roboty k dosažení cíle a chytře odřezávat...
Potíže s hrochy

Potíže s hrochy uzamčeno

Pavel Hošek  |  1. 6. 2020
Hroši, ač tvorové obojživelní, údajně neumějí plavat. Opravdu neumějí? A pokud ne, jak mohli v minulosti proniknout na rozmanité ostrovy, na nichž...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné