i

Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Unikátní vzdělávací projekt pomáhá porozumět pozitivnímu vlivu vegetace na změny klimatu

 |  8. 9. 2016
 |  Vesmír 95, 528, 2016/9
komerční prezentace

Na zvýšení povědomí veřejnosti o pozitivním ovlivnění klimatu vegetací byl zaměřen projekt Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu (HP-CZ02-0V-1-008-2014), podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Realizovala jej Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Nadací Partnerství a Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Projekt spojil špičkovou vědu s environmentálním vzděláváním a umožnil například sledování vlivu vegetace na mikroklima města a poukázal na význam nízkoenergetických budov jako environmentálně šetrné architektonické perspektivy.

V rámci řešení projektu byly zbudovány tři výukové objekty (měřicí stanice): Brno – Otevřená zahrada Nadace Partnerství (tepelný ostrov města), Pouzdřanská step (dolní hranice lesa) a Hrubý Jeseník (horní hranice lesa). Zde byla instalována měřicí technika sledující klimatické charakteristiky a na referenčních dřevinách také transpiraci, radiální přírůst a fenofáze. Informace získané z těchto výukových objektů posloužily jako zdroj dat používaných při vzdělávání veřejnosti. Rovněž byly vytvořeny edukační programy pro odbornou veřejnost i žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, které přinesly informace o významu a funkci vegetace.

V Otevřené zahradě bylo možné porovnat odezvu vegetace (dřevin a travního porostu na zelené střeše) na průběh počasí s chováním energeticky pasivních i klasických budov, ve kterých je detailně sledována spotřeba energií, vody, výroba tepla a elektrické energie. Toto spojení představuje naprosto unikátní zdroj informací pro širokou veřejnost i odborníky, neboť výsadba dřevin, budování nízkoenergetických budov pro snižování spotřeb primárních energií, zakládání zelených střech pro snižování teploty aktivního povrchu a zadržování odtoku z přívalových srážek jsou funkčními cestami pro zmírňování klimatických extrémů v urbanizovaných územích.

Pozitivní vliv vegetace na utváření příznivého mikroklimatu města bylo možné doložit například daty naměřenými v Otevřené zahradě v období 1. až 11. 8. 2015 (horké a suché léto) a 1. až 14. 7. 2016 (srážkově bohaté léto). Měření probíhalo na čtyřech jedincích javoru mléče (Acer platanoides) a na zelené střeše pasivní budovy (tabulka 1).

Porovnání reakce vegetace lze doplnit měřením spotřeby energie a vyčíslením finančních nákladů na ochlazování tří budov (tabulka 2): budova A (klasická zděná, chlazení klimatizací na 23 °C, podlahová plocha 460 m2), budova B (rekonstrukce klasické zděné na pasivní, chlazení tepelným čerpadlem na 23 °C, plochá střecha, podlahová plocha 1000 m2) a budova C (pasivní novostavba, chlazení tepelným čerpadlem na 26 °C, zelená střecha, podlahová plocha 1000 m2).

Literatura

Data a výsledky měření jsou k dispozici online:

http://www.emsbrno.cz/p.axd/cs/Stromy.MENDELU.html

http://www.otevrenazahrada.cz/energie

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Martin Čermák

 

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné