JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Tlaskalová-Hogenová Helena

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., (*1938) vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK. V MBÚ AV ČR, v. v. i., se zabývá slizniční a vývojovou imunologií. Od roku 2000 je členkou Učené společnosti ČR.

Počet článků: 2

Život bez mikrobů

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 218, 2012/4
Množství mikrobů, které žijí na našich sliznicích a kůži, desetkrát převyšuje počet buněk lidského těla a jejich všechny funkce nejsou zdaleka...
 

Identifikace nových znaků pro molekulární diagnostiku zánětlivých a nádorových onemocnění

9. 12. 2010  |  Vesmír 89, 745, 2010/12
V poslední době narůstá výskyt tzv. civilizačních, multigenních chorob, mezi které patří různá chronická zánětlivá, autoimunitní a nádorová...